Caliber MUETA A4M Návod na obsluhu

Kategória
Automobilové mediálne prijímače
Typ
Návod na obsluhu
Kláves System Radio CD/MP3/WMA
Krátke stlačenie Dlhé stlačenie Krátke stlačenie Dlhé stlačenie Krátke stlačenie Dlhé stlačenie
1 Zapnút’ Vypnút’
2 Otočne ovládanie blasitosti
3 Menu (Audio / system) OK
4 Panel za javnost
5 Otvar na disk
6 odprte&tesnem
7 LCD displej
8 USB vstup
9 Režim Režim Režim
10 Display
11 Nemý
12 AMS
13 Pásmo
14 Hľadať nadol Ručné nadol Pieseň nadol Pretáčanie dozadu
15 Hľadať nahor Ručné nahor Pieseň nahor Pretáčanie dopredu
16 Scan
17 3,5mm AUX In Jack
18 M1 Pamät’ 1 Pozastavit’/prehrat’
19 M2 Pamät’ 2 Intro
20 M3 Pamät’ 3 Opakovanie
21 M4 Pamät’ 4 Zamiešat’
22 M5 Pamät’ 5 Priečinok nadol
23 M6 Pamät’ 6 Priečinok nahor
Popis funkcií
Panel za javnost Týmto tlačidlom pre uvoľnenie panelu.
odprte&tesnem Týmto tlačidlom pre vysunutie CD z prístroja.
Zapnút’/Vypnút’ Výkon funkcie pre zapnutie alebo vypnutie prístroja.
Pásmo Band výber vám umožní vybrať rôzne recepcie kapely, f.i. FM1, FM2 and FM3
AF AF je skratka pre alternatívne frekvencie, tuner sa vráti na alternatívne frekvencie, kedykoľvek príjem signálu je čím ďalej horšia.
TA TA je skratka pre hlásenie prevádzky, čo znamená, že sa vám informácie o prevádzke (ak je vysielaný) bez ohľadu na to, čo ste v režime (CD, USB atď), bude automaticky preruší cd a poskytnúť
informácie, po ktoré sa automaticky prepne späť do zvoleného režimu.
Hľadať nadol/nahor Krátko stlačte pre presun na ďalšiu stanicu automaticky.
Ručné nadol/nahor Dlhým stlačením sa pohybovať rádiové frekvencie číslo hore / dole krok za krokom.
Menu (system) Stlačením tlačidla VOL / SEL tlačidlo na niekoľko sekúnd k aktivácii cyklického režimu si vybrať z nasledujúcich návod: DSP ON / OFF> ESP 12/45
(CD režim)> BEEP ON / OFF> podpora> VOL LAST / ADJ> hľadať. (Stlačením tlačidla pre vstup fuctions)
V režime SAD si môžete vybrať z prednastavených nastavení EQ: FLAT, CLASSIC, POP, ROCK
Audio Menu Audio tlačidlo menu vám dáva možnosť prispôsobiť svoj zvukový systém s týmito možnosťami nastavovanie basov a výšok, balance a faderu. Tieto voľby môžu byť použité na doladenie vášho zvuku.
Režim Tlačidlo režimu umožňuje prejsť z jedného zdroja ( CD) na iný zdroj (Tuner ), stlačením tlačidla toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
AMS AMS je skratka pre Autostore, v režime tunera, bude automaticky uloží 6 najsilnejších staníc (M1-M6). Poznámka: všetky predchádzajúce uložené stanice sú stratené.
Otočne ovládanie blasitosti Tento ovládač vám umožňuje nastaviť hlasitosť od minimálnej do maximálnej úrovne. POZNÁMKA vysoká úroveň hluku môže poškodiť sluch.
M1-M6 To sú prednastavené stanice, kde si môžete ukladať vaše obľúbené rozhlasové stanice, ak v režime tunera.
Pozastavit’/prehrat’ Toto tlačidlo umožňuje v CD, USB alebo SD režim prehrávania alebo na pozastavenie hudby.
Scan Skenovanie bude hrať 10 sekúnd každej skladby na CD, USB alebo SD. Ak je prednosť prehrávanie skladby, stlačte znova a bude to hrať tú pieseň.
Opakovanie Opakovať sa bude hrať vybranú skladbu alebo album nepretržite. K dispozícii na CD, USB a SD režim.
Zamiešat’ Náhodné bude hrať všetky skladby náhodne. K dispozícii na CD, USB a SD režim.
Priečinok nadol/nahor V režime MP3 stlačením tohto tlačidla nahor alebo nadol o jednu zložku.
Pieseň nadol/nahor V režime MP3 stlačením tohto tlačidla nahor alebo nadol o jednu skladbu
Pretáčanie dozadu/dopredu Dlhým stlačením rýchlo vpred na CD, USB alebo SD.
3,5mm AV jack in Pre pripojenie externého audio systému.
USB vstup Pri vkladaní USB zariadenie sa prepne do režimu USB.
SD card slot (za panelom) Odstráňte prednom paneli pre vloženie karty SD. Pri vkladaní karty SD jednotka sa prepne do režimu SD. (Max. 16GB kartu)
Vynulovanie (za panelom) Použitie non-kovové hroty objektu stlačte a podržte tlačidlo Reset po dobu 5 sekúnd. Jednotka bude nastavená na továrenské nastavenia.
9
11
1 14
8
15
17 18
4 12 16 75 610
19 20 21 22 2313 3
2
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

Caliber MUETA A4M Návod na obsluhu

Kategória
Automobilové mediálne prijímače
Typ
Návod na obsluhu