GROHE Allure 19316 Používateľská príručka

Značka
GROHE
Model
Allure 19316
Typ
Používateľská príručka
18
SK
Technické údaje
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary:
- Výtokové hrdlo cca 26 l/min
- Sprcha cca 9,4 l/min
Teplota
- Ochranu proti opareniu je možné zabezpečit’ namontovaním
obmedzovača teploty (pozri náhradné diely, skladacia
strana II, obj. č.: 46 375).
Inštalácia
Montáž hadicovej priechodky, pozri skladaciu stranu I,
obr. [1] a [2].
1. Vyberte ochranné vložky (A1) a kryciu dosku (A), pozri
obr. [1].
2. Hadicovú priechodku (B) namontujte na kryciu dosku (A)
pomocou dielov upevňovacej a tesniacej súpravy (B1).
3. Rozetu (B2) upevnite pomocou adaptéru (B3).
4. Kartušu uzavrite a otvorte prívod studenej a teplej vody.
5. Sprchovú hadicu (C) zmontujte s pripojovacou hadicou
sprchy (C1) zo základnej konštrukcie, pozri obr. [2].
6. Pružinu (K) nasuňte na sprchovú hadicu (C) a prestrčte cez
hadicovú priechodku (B).
7. Kužeľovú maticu (D) naskrutkujte na sprchovú hadicu (C).
Položte kryciu dosku (A).
Montáž výtokového hrdla a ručnej sprchy, pozri obr. [3].
1. Tesnenie (E1) vložte do kužeľovej matice (D) a ruč
sprchu (E) naskrutkujte na kužeľovú maticu (D).
2. Výtokové hrdlo (G) s tesnením (G1) nasuňte na driek (H),
závitový kolík (J) dotiahnite imbusovým kľúčom 3mm a
nasaďte zátku (J1).
Montáž rozety a páky, pozri obr. [4].
1. Naskrutkujte kryt (L).
2. Držiak rozety (M) nasuňte na armatúru a upevnite
skrutkami (M1).
3. Vnútorný O-krúžok (N1) namažte tukom a nasuňte.
4. Nasuňte rozetu (N).
5. Nasuňte páku (O), voľne naskrutkovaný závitový kolík (O1)
dotiahnite imbusovým kľúčom 3mm a nasaďte zátku (O2).
Škáru po obvode krycej dosky vyplňte elastickou
tesniacou hmotou.
Tým zostane revízna šachta vždy prístupná!
Obsluha
- Páka (O), pozri skladaciu stranu III, obr. [5].
- Prepínanie (U)
Nadvihnutím páky sa otvorí prítok vody.
Voda vždy vyteká najprv z výtokového hrdla do vane.
Zatlačenie prepínacieho tlačidla = prepnutie z vtoku do vane
na výtok zo sprchy
Vytiahnutie prepínacieho tlačidla = prepnutie z výtoku zo
sprchy na vtok do vane
Pri uzavretí armatúry sa prívod vody na sprchu automaticky
prepne na prívod vody do vane.
Údržba
Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte
špeciálnym tukom na armatúry.
Uzavrite prívod studenej a teplej vody.
I. Kartuša, pozri skladaciu stranu III, obr. [6].
1. Vypáčte zátku (O2).
2. Závitový kolík (O1) uvoľnite imbusovým kľúčom 3mm
a vytiahnite páku (O).
3. Vytiahnite rozetu (N) a O-krúžok (N1).
4. Vyskrutkujte skrutky (M1) a vytiahnite držiak rozety (M).
5. Odskrutkujte kryt (L).
6. Uvoľnite skrutky (R) a vyberte kompletnú kartušu (S).
7. Kartušu (S) kompletne vymeňte.
Montáž nasleduje v opačnom poradí.
Dodržte montážnu polohu.
Pri montáži je dôležité dbat’ na to, aby tesnenia kartuše
zapadli do drážok telesa. Zaskrutkujte skrutky (R)
a rovnomerne striedavo ich dotiahnite.
II. Sprchová hadica, pozri obr. [7] a [8].
1. Vytiahnite sprchovú hadicu (C) a ručnú sprchu (E) vyberte
zkužeľovej matice (D), pozri obr. [7].
2. Vyskrutkujte adaptér (D1), pozri obr. [8].
3. Sprchovú hadicu (C) vytiahnite tak ďaleko, aby sa vysunula
aj pripojovacia hadica sprchy (C1).
4. Pripojovaciu hadicu sprchy (C1) zaistite proti spätnému
zasunutiu.
5. Vymontujte sprchovú hadicu (C) a vytiahnite pružinu (K).
Montáž nasleduje v opačnom poradí.
Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (* = zvláštne
príslušenstvo).
Ošetrovanie
Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené
v priloženom návode na údržbu.
/