Acer Aspire V5-471PG Stručná príručka spustenia

Kategória
Klávesnice
Typ
Stručná príručka spustenia

Táto príručka je tiež vhodná pre

Acer Aspire V5-431P/471P
Stručná príručka
Registrácia produktu
Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovat’. Registráciou
produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:
Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účast’ v zákazníckych
prieskumoch.
Najnovšie správy od spoločnosti Acer.
Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!
Ako sa zaregistrovat’
Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku
www.acer.com. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz REGISTRÁCIA PRODUKTU a
riaďte sa jednoduchým návodom.
Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade
potreby môžete dvakrát kliknút’ na ikonu Registrácia na ploche.
Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi.
Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.
Získanie príslušenstva spoločnosti Acer
S radost’ou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program
predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový
obchod na stránke store.acer.com a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.
Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania,
preto sa môže stat’, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného
prístupu pravidelne kontrolujte dostupnost’ stránky vo vašej krajine.
Číslo modelu: __________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Dátum zakúpenia: ______________________________
Miesto zakúpenia: ______________________________
© 2012 Všetky práva vyhradené.
Stručná príručka pre Acer Aspire V5-431P/471P
Táto revízia: 12/2012
3
SlovenčinaSlovenčina
Hneď na úvod
Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej
voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.
Vaše príručky
Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili
sme pre vás sadu príručiek:
V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začat’ s nastavením
počítača.
Obsahom dokumentu Stručná príručka základné funkcie a vlastnosti
vášho nového počítača.
Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byt’ produktívnejší, nájdete v
dokumente Používateľská príručka. Používateľská príručka obsahuje
užitočné informácie týkajúce sa vášho nového počítača. Obsahuje
základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď.
Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch,
obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho
obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a
bezpečnosti.
Ak si chcete pozriet’ jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:
1 V ponuke Štart napíšte „Používateľ“.
2 Kliknite na tlačidlo Používateľská príručka Acer.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
4
Slovenčina
Zoznámte sa so svojím prenosným
počítačom Acer
Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás
zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.
Pohľad na obrazovku
# Ikona Položka Popis
1Webkamera
Webová kamera na video komunikáciu.
Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či je
webkamera aktívna.
2
Dotyková
obrazovka
Zobrazuje výstup z počítača, podporuje
viacnásobné dotykové ovládanie.
3 Mikrofón Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
4 Čítačka kariet
Slúži na vloženie jednej karty Secure Digital
(SD alebo SDHC).
Poznámka: Ak chcete kartu odobrat’, stačí ju
vytiahnut’ zo zásuvky.
5
Kontrolka
napájania
Signalizuje stav napájania počítača.
Kontrolka
batérie
Signalizuje stav batérie.
Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
Nabité: Svieti modrá.
5
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad na klávesnicu
# Ikona Položka Popis
1
Tlačidlo Zapnút’/
Vypnút’
Zapína a vypína počítač.
2Klávesnica
Slúži na zadávanie údajov do počítača.
Pozrite čast’ "Používanie klávesnice" na strane 9.
Upozornenie: Nepoužívajte ochranný obal
klávesnice ani podobný obal, pretože klávesnica
obsahuje vetracie otvory na chladenie.
3 Dotyková plocha
Polohovacie zariadenie s citlivost’ou na dotyk.
Dotyková plocha a tlačidlá výberu vo forme
jedného povrchu.
Pevným stlačením povrchu dotykovej plochy sa
vykonáva kliknutie ľavým tlačidlom myši.
Pevným stlačením spodného pravého rohu sa
vykonáva kliknutie pravým tlačidlom myši.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
6
Slovenčina
Pohľad zľava
Informácie o USB 3.0
Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom
na USB 3.0.
Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1
Konektor vstupu
jednosmerného
napätia
Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2
Ventilácia a chladiaci
ventilátor
Vďaka nemu bude počítač chladný.
Otvory nezakrývajte ani neblokujte.
3
Kombinovaný port
LAN/VGA
Uľahčuje pripájanie na Internet a zapojenie
externej obrazovky, to všetko na jednom
mieste.
Priložený kombinovaný kábel LAN/VGA sa dá
pripájat’ za chodu, takže ho môžete zapojit’ a
aj odpojit’, aj keď je prenosný počítač zapnutý.
4 Port HDMI
Podporuje pripojenia digitálneho videa s
vysokým rozlíšením.
5 Porty USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0. Ak
je port modrý, je tiež kompatibilný s rozhraním
USB 3.0 (viď dole).
6
Konektor na
slúchadlá/
reproduktor
Pripojenie zvukových zariadení (napr.
reproduktorov, slúchadiel) alebo slúchadlovej
súpravy s mikrofónom.
7
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad sprava
# Ikona Položka Popis
1 Optická mechanika
Interná optická mechanika na CD alebo DVD
disky.
2
Indikátor prístupu na
optický disk
Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
3
Tlačidlo vysúvania
optickej mechaniky
Vysúva optický disk z jednotky.
4
Otvor núdzového
vysúvania
Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom
počítači.
Optickú mechaniku vysuniete tak, že opatrne
vložíte vyrovnanú kancelársku sponku.
5
Zásuvka na zámok
Kensington
Pripojenie počítačového bezpečnostného
kľúča Kensington.
Pripojte kábel bezpečnostného zámku
počítača k nepohyblivému predmetu,
napríklad stolu alebo držadlu zaistenej
zásuvky.
Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli
zaisteniu zámku.
K dispozícii sú aj modely aj bez zámku.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
8
Slovenčina
Pohľad zdola
# Ikona Položka Popis
1
Západka uvoľnenia
batérie
Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
Vložte vhodný nástroj a posunutím uvoľnite.
2 Pozícia pre pamät’ Tu je uložená hlavná pamät’ počítača.
3 Jednotka batérie Slúži na uloženie batérie počítača.
4
Ventilácia a chladiaci
ventilátor
Vďaka nemu bude počítač chladný.
Otvory nezakrývajte ani neblokujte.
5 Reproduktory Poskytuje výstup stereo zvuku.
9
SlovenčinaSlovenčina
Používanie klávesnice
Klávesnica s klávesmi bežnej veľkosti obsahuje zabudovanú číselnú
klávesnicu, samostatné kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy
Windows, funkčné a špeciálne klávesy.
Klávesové skratky
Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k
čšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’
výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred
stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.
Klávesová
skratka
Ikona Function Popis
<Fn> + <F3> Režim v lietadle
Zapína a vypína sieťové
zariadenia počítača.
(Sieťové zariadenia sú
jednotlivých konfigurácií odlišné.)
<Fn> + <F4> Režim spánku
Prepne počítač do režimu
spánku.
<Fn> + <F5>
Prepínanie
zobrazenia
Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor (ak je
pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6> Vypnutie obrazovky
Vypína podsvietenie obrazovky
kvôli úspore energie. Pre návrat
stlačte akýkoľvek kláves.
<Fn> + <F7>
Prepínanie
dotykovej plochy
Zapína a vypína dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>
Prepínanie
reproduktora
Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <F9>
Podsvietenie
klávesnice
Zapína a vypína podsvietenie
klávesnice (voliteľné*).
<Fn> + <F11>NumLk
Zapína alebo vypína zabudovanú
číselnú klávesnicu.
<Fn> + < >
Zvýšenie jasu Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zníženie jasu Znižuje jas obrazovky.
Používanie klávesnice
10
Slovenčina
* Nie je k dispozícii na všetkých modeloch.
<Fn> + < >
Zvýšenie hlasitosti Zvyšuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + < >
Zníženie hlasitosti Znižuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + <Home> Prehrat’/Pozastavit’
Prehrávanie alebo pozastavenie
vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit’
Zastavenie prehrávania
vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn> Predchádzajúce
Návrat na predchádzajúci súbor
média.
<Fn> + <End> Ďalej
Preskočenie na nasledujúci
súbor média.
Klávesová
skratka
Ikona Function Popis
11
SlovenčinaSlovenčina
Pripojenie na Internet
V predvolenom nastavení je bezdrôtové pripojenie počítača zapnuté.
Systém Windows počas nastavenia zistí a zobrazí zoznam dostupných
sietí. Vyberte sieť a zadajte heslo, ak sa vyžaduje.
V opačnom prípade otvorte program Internet Explorer a postupujte podľa
pokynov. Informácie žiadajte aj od poskytovateľa pripojenia na Internet
alebo pozrite dokumentáciu k smerovaču.
Správa napájania
Počítača má zabudovanú správu napájania, ktorá monitoruje činnosť
systému, ako je napríklad činnosť týkajúca sa jedného alebo viacerých
nasledovných zariadení: klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k
počítaču a grafická pamäť. Ak nie je počas časového úseku zistená žiadna
aktivita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom
úspory energie.
Part no.: NC.M3U11.04A
Ver.: 01.01.01
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357

Acer Aspire V5-471PG Stručná príručka spustenia

Kategória
Klávesnice
Typ
Stručná príručka spustenia
Táto príručka je tiež vhodná pre