Acer Aspire V5-471PG Stručná príručka spustenia

Kategória
Klávesnice
Typ
Stručná príručka spustenia

Táto príručka je tiež vhodná pre

Acer Aspire V5-431P/471P
Stručná príručka
Registrácia produktu
Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovat’. Registráciou
produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:
Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účast’ v zákazníckych
prieskumoch.
Najnovšie správy od spoločnosti Acer.
Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!
Ako sa zaregistrovat’
Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku
www.acer.com. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz REGISTRÁCIA PRODUKTU a
riaďte sa jednoduchým návodom.
Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade
potreby môžete dvakrát kliknút’ na ikonu Registrácia na ploche.
Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi.
Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.
Získanie príslušenstva spoločnosti Acer
S radost’ou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program
predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový
obchod na stránke store.acer.com a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.
Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania,
preto sa môže stat’, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného
prístupu pravidelne kontrolujte dostupnost’ stránky vo vašej krajine.
Číslo modelu: __________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Dátum zakúpenia: ______________________________
Miesto zakúpenia: ______________________________
© 2012 Všetky práva vyhradené.
Stručná príručka pre Acer Aspire V5-431P/471P
Táto revízia: 12/2012
3
SlovenčinaSlovenčina
Hneď na úvod
Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov Acer – vašej
voľby pre svoje mobilné počítačové potreby.
Vaše príručky
Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili
sme pre vás sadu príručiek:
V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začat’ s nastavením
počítača.
Obsahom dokumentu Stručná príručka základné funkcie a vlastnosti
vášho nového počítača.
Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byt’ produktívnejší, nájdete v
dokumente Používateľská príručka. Používateľská príručka obsahuje
užitočné informácie týkajúce sa vášho nového počítača. Obsahuje
základné témy, napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď.
Táto príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch,
obnove údajov, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho
obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a
bezpečnosti.
Ak si chcete pozriet’ jej obsah, postupujte podľa nasledovných krokov:
1 V ponuke Štart napíšte „Používateľ“.
2 Kliknite na tlačidlo Používateľská príručka Acer.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
4
Slovenčina
Zoznámte sa so svojím prenosným
počítačom Acer
Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás
zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.
Pohľad na obrazovku
# Ikona Položka Popis
1Webkamera
Webová kamera na video komunikáciu.
Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či je
webkamera aktívna.
2
Dotyková
obrazovka
Zobrazuje výstup z počítača, podporuje
viacnásobné dotykové ovládanie.
3 Mikrofón Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
4 Čítačka kariet
Slúži na vloženie jednej karty Secure Digital
(SD alebo SDHC).
Poznámka: Ak chcete kartu odobrat’, stačí ju
vytiahnut’ zo zásuvky.
5
Kontrolka
napájania
Signalizuje stav napájania počítača.
Kontrolka
batérie
Signalizuje stav batérie.
Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
Nabité: Svieti modrá.
5
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad na klávesnicu
# Ikona Položka Popis
1
Tlačidlo Zapnút’/
Vypnút’
Zapína a vypína počítač.
2Klávesnica
Slúži na zadávanie údajov do počítača.
Pozrite čast’ "Používanie klávesnice" na strane 9.
Upozornenie: Nepoužívajte ochranný obal
klávesnice ani podobný obal, pretože klávesnica
obsahuje vetracie otvory na chladenie.
3 Dotyková plocha
Polohovacie zariadenie s citlivost’ou na dotyk.
Dotyková plocha a tlačidlá výberu vo forme
jedného povrchu.
Pevným stlačením povrchu dotykovej plochy sa
vykonáva kliknutie ľavým tlačidlom myši.
Pevným stlačením spodného pravého rohu sa
vykonáva kliknutie pravým tlačidlom myši.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
6
Slovenčina
Pohľad zľava
Informácie o USB 3.0
Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom
na USB 3.0.
Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1
Konektor vstupu
jednosmerného
napätia
Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2
Ventilácia a chladiaci
ventilátor
Vďaka nemu bude počítač chladný.
Otvory nezakrývajte ani neblokujte.
3
Kombinovaný port
LAN/VGA
Uľahčuje pripájanie na Internet a zapojenie
externej obrazovky, to všetko na jednom
mieste.
Priložený kombinovaný kábel LAN/VGA sa dá
pripájat’ za chodu, takže ho môžete zapojit’ a
aj odpojit’, aj keď je prenosný počítač zapnutý.
4 Port HDMI
Podporuje pripojenia digitálneho videa s
vysokým rozlíšením.
5 Porty USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0. Ak
je port modrý, je tiež kompatibilný s rozhraním
USB 3.0 (viď dole).
6
Konektor na
slúchadlá/
reproduktor
Pripojenie zvukových zariadení (napr.
reproduktorov, slúchadiel) alebo slúchadlovej
súpravy s mikrofónom.
7
SlovenčinaSlovenčina
Pohľad sprava
# Ikona Položka Popis
1 Optická mechanika
Interná optická mechanika na CD alebo DVD
disky.
2
Indikátor prístupu na
optický disk
Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
3
Tlačidlo vysúvania
optickej mechaniky
Vysúva optický disk z jednotky.
4
Otvor núdzového
vysúvania
Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom
počítači.
Optickú mechaniku vysuniete tak, že opatrne
vložíte vyrovnanú kancelársku sponku.
5
Zásuvka na zámok
Kensington
Pripojenie počítačového bezpečnostného
kľúča Kensington.
Pripojte kábel bezpečnostného zámku
počítača k nepohyblivému predmetu,
napríklad stolu alebo držadlu zaistenej
zásuvky.
Vložte zámok do otvoru a otočte kľúčom kvôli
zaisteniu zámku.
K dispozícii sú aj modely aj bez zámku.
Zoznámte sa so svojím prenosným počítačom Acer
8
Slovenčina
Pohľad zdola
# Ikona Položka Popis
1
Západka uvoľnenia
batérie
Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
Vložte vhodný nástroj a posunutím uvoľnite.
2 Pozícia pre pamät’ Tu je uložená hlavná pamät’ počítača.
3 Jednotka batérie Slúži na uloženie batérie počítača.
4
Ventilácia a chladiaci
ventilátor
Vďaka nemu bude počítač chladný.
Otvory nezakrývajte ani neblokujte.
5 Reproduktory Poskytuje výstup stereo zvuku.
9
SlovenčinaSlovenčina
Používanie klávesnice
Klávesnica s klávesmi bežnej veľkosti obsahuje zabudovanú číselnú
klávesnicu, samostatné kurzorové klávesy, Lock klávesy, klávesy
Windows, funkčné a špeciálne klávesy.
Klávesové skratky
Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k
čšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’
výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred
stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.
Klávesová
skratka
Ikona Function Popis
<Fn> + <F3> Režim v lietadle
Zapína a vypína sieťové
zariadenia počítača.
(Sieťové zariadenia sú
jednotlivých konfigurácií odlišné.)
<Fn> + <F4> Režim spánku
Prepne počítač do režimu
spánku.
<Fn> + <F5>
Prepínanie
zobrazenia
Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor (ak je
pripojený) a obidva súčasne.
<Fn> + <F6> Vypnutie obrazovky
Vypína podsvietenie obrazovky
kvôli úspore energie. Pre návrat
stlačte akýkoľvek kláves.
<Fn> + <F7>
Prepínanie
dotykovej plochy
Zapína a vypína dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>
Prepínanie
reproduktora
Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + <F9>
Podsvietenie
klávesnice
Zapína a vypína podsvietenie
klávesnice (voliteľné*).
<Fn> + <F11>NumLk
Zapína alebo vypína zabudovanú
číselnú klávesnicu.
<Fn> + < >
Zvýšenie jasu Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zníženie jasu Znižuje jas obrazovky.
Používanie klávesnice
10
Slovenčina
* Nie je k dispozícii na všetkých modeloch.
<Fn> + < >
Zvýšenie hlasitosti Zvyšuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + < >
Zníženie hlasitosti Znižuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + <Home> Prehrat’/Pozastavit’
Prehrávanie alebo pozastavenie
vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit’
Zastavenie prehrávania
vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn> Predchádzajúce
Návrat na predchádzajúci súbor
média.
<Fn> + <End> Ďalej
Preskočenie na nasledujúci
súbor média.
Klávesová
skratka
Ikona Function Popis
11
SlovenčinaSlovenčina
Pripojenie na Internet
V predvolenom nastavení je bezdrôtové pripojenie počítača zapnuté.
Systém Windows počas nastavenia zistí a zobrazí zoznam dostupných
sietí. Vyberte sieť a zadajte heslo, ak sa vyžaduje.
V opačnom prípade otvorte program Internet Explorer a postupujte podľa
pokynov. Informácie žiadajte aj od poskytovateľa pripojenia na Internet
alebo pozrite dokumentáciu k smerovaču.
Správa napájania
Počítača má zabudovanú správu napájania, ktorá monitoruje činnosť
systému, ako je napríklad činnosť týkajúca sa jedného alebo viacerých
nasledovných zariadení: klávesnica, myš, pevný disk, periférie pripojené k
počítaču a grafická pamäť. Ak nie je počas časového úseku zistená žiadna
aktivita, počítač zastaví niektoré alebo všetky tieto zariadenia za účelom
úspory energie.
Part no.: NC.M3U11.04A
Ver.: 01.01.01
1 / 1

Acer Aspire V5-471PG Stručná príručka spustenia

Kategória
Klávesnice
Typ
Stručná príručka spustenia
Táto príručka je tiež vhodná pre