Aqprox APP-EB06G Užívateľská príručka

Značka
Aqprox
Kategória
klávesnice
Model
APP-EB06G
Typ
Užívateľská príručka
71
Úvod
Ďakujeme, že ste si vybrali eBook APPEB06G
Popis výrobku:
eBook Digital ink 4.3”, s ktorým si môžete prečítať viac ako 2800 kníh,
prezrieť fotogra e v rozlíšení 800x480 pixelov.
Jej kompaktný a elegantný design ponúka pekný vzhľad ale odolný
zároveň; a spolu s klávesy pre rýchly prístup máte všetko na dosah ruky.
Procesor Rockchip je optimalizovaný pre multitasking a rýchle reakcie na
všetky aplikácie.
Tento eBook má internú pamäť 4GB  ash a obsahuje tiež čítačku
pamäťových kariet Micro SD, ktorá umožňuje rozšíriť jeho pamäťovú
kapacitu až na 32 GB.
Approx tak ponúka ideálne riešenie pre dobrých čitateľov. Prečítajte si
knihy, ako by boli z papiera!
Obsah balenia výrobku
· APPEB06G
· Príručka pre rýchlu inštaláciu
· Micro USB kábel.
Poznámka: Uistite sa, že balenie obsahuje vyššie uvedené prvky. Ak
nájdete niečo čo chýba alebo je poškodené, obráťte sa na svojho predajcu.
Požiadavky na systém
·1 port USB 2.0
· Operačný systém Windows alebo novší.
72
Popis častí
1. Page up tlačidlo
2. Page DOLE
3. Tlačidlo Domov-press sa vrátite na domovskú obrazovku.
4. Tlačidlo Menu-tlačidlo pre zobrazenie ponuky možností.
5. Smerové tlačidlá / tlačidlá Enter
-Smerové tlačidlá - stlačte tlačidlo hore / dole / vľavo / vpravo pre pohyb
kurzora
Zadajte stlačením tlaãidla pre potvrdenie alebo zrušenie.
6. Návrat tlačidlo - stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky, stlačte
a podržte pre návrat do hlavného menu.
73
7. Klávesnice tlačidlá-press pre zobrazenie / skrytie klávesnice.
8. Indikátor nabíjania Ak sa čitateľ nabíja, svieti červené svetlo, keď je plne
nabitá, bude červená kontrolka zhasne.
9. Mini USB konektor - pre prenos dát a núdzové nabíjanie.
10. Slot pre pamäťovú kartu - podporuje Micro SD karty
11. Vypínač - stlačte a držte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie.
Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd reštart.
12. Tlačidlo Reset
Inštalácia a kon gurácia.
1.1 Zapnutie / vypnutie
Stlačte a podržte tlačidlo Power po dobu 3 sekúnd pre zapnutie / vypnutie
1.2 Nabíjanie
Keď je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením eBooku k počítaču alebo
USB napájacím adaptérom pomocou dodávaného USB kábla.
1.3 Vkladanie karty SD
1.1 Pripojte eBook k PC pomocou dodávaného USB kábla. Počítač rozpozná
zariadenie ako vymeniteľný disk.
1.2 Vykonajte normálnu správu súborov ako u iného USB zariadenia.
1.4 Import DRM obsahu
1. Stiahnite si Adobe Digital Editions (ADE) inštalačný systém z http://www.
adobe.com/products/digitaleditions/#fp.
2. Nainštalujte ADE vo vašom počítači.
3. Pri prvom užívaní ste povinní si zaregistrovať ADE účet
4. Zadajte užívateľské meno a heslo pre aktiváciu Adobe účtu, potom
pripojte eBook k PC.
5. Spustite ADE k autorizácii na PC a eBooku.
74
6. Stiahnite alebo zakúpte knihy z online eBook obchodov.
7. Presuňte vybranú položku / y na disk eBooku pre prenos DRM e-knihy ako
je uvedené nižšie
1.5 Základné informácie
Stlačte tlačidlo Späť pre návrat na predchádzajúcu obrazovku, stlačte a
podržte pre návrat na domovskú obrazovku.
Stlačte tlačidlo Menu pre zobrazenie ponuky možností.
Vyberte ikonu z hlavnej ponuky a otvorte požadovanú aplikáciu.
Pre výstup z menu, stlačte tlačidlo Menu znova.
Pomocou smerových tlačidiel prejdite na zoznam súborov.
1.6 Nastavenie
Z hlavného menu vyberte [Nastavenie] a potom kliknite na požadované
položky, ktoré majú byť nakon gurované tak a začnete ich nastavenie
1.7 Čítanie kníh
Z hlavnej obrazovky, pomocou smerových tlačidiel presuňte kurzor na
požadovanú knihu, stlačte tlačidlo OK a otvorte knihu.
Pri čítaní, stlačte tlačidlo Ďalšie / predchádzajúca stránka alebo Smerové
tlačidlo pre obrátenie stránky.
Stlačte tlačidlo Zoom pre zmenu veľkosti písma knihy.
75
Stlačte tlačidlo Menu pre vstup do voľby menu.
1.8 Prezeranie fotogra í
Z východzí ponuky vyberte voľbu Foto pre vstup do knižnice fotogra í.
V knižnici fotogra í, presuňte kurzor na požadovaný súbor a stlačte tlačidlo
OK na začatie zobrazovania.
• Stlačte smerové tlačidlo pre zobrazenie predchádzajúce a nasledujúce
fotogra e.
Stlačte tlačidlo zoom pre priblíženie / oddialenie, stlačte tlačidlo Späť k
návratu na normálnu prevádzku.
Pri prezeraní fotogra e, stlačte tlačidlo Menu pre použitie ponuky
možností.
1.9 Prieskumník súborov
V hlavnej ponuke vyberte položku Explorer.
Stlačte smerové tlačidlo pre výber interné / SD karty a stlačte tlačidlo OK
pre vstup.
• Ak chcete kopírovať / vymazať súbor, stlačte tlačidlo Menu.
Technická podpora
Pre ďalšie informácie k inštalácii a kon gurácii tohto produktu prosím
navštívte naše webové stránky www.approx.es v sekcii Pomoc a Stiahnite si
kompletný návod alebo pošlite e-mail na adresu: sopor[email protected]
/

Táto príručka je vhodná aj pre