Acer Aspire V3-551G Stručná príručka spustenia

Značka
Acer
Model
Aspire V3-551G
Typ
Stručná príručka spustenia
Číslo modelu: _________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Datum zakoupení: ______________________________
Místo zakoupení: _______________________________
© 2012 Všechna práva vyhrazena.
Stručné pokyny k notebooku Aspire V3
Tato revize: 08/2012
Prenosný počítač Aspire V3
Stručná príručka
Registrácia produktu
Pri prvom použití tohto produktu ho odporúčame bezodkladne zaregistrovat’. Registráciou
produktu získate prístup k ďalším výhodám, ako napríklad:
Rýchlejšie poskytovanie služieb našimi skúsenými zástupcami.
Členstvo v komunite Acer: informácie o rôznych akciách a účast’ v zákazníckych
prieskumoch.
Najnovšie správy od spoločnosti Acer.
Neváhajte a zaregistrujte sa! Tieto i ďalšie výhody čakajú len na vás!
Ako sa zaregistrovat’
Na zaregistrovanie Vášho produktu od spoločnosti Acer navštívte stránku
www.acer.com. Zvoľte svoju krajinu, kliknite na odkaz REGISTRÁCIA PRODUKTU a
riaďte sa jednoduchým návodom.
Výzva na registráciu produktu sa zobrazí aj počas procesu inštalácie, ale v prípade
potreby môžete dvakrát kliknút’ na ikonu Registrácia na ploche.
Po úspešnej registrácii produktu vám bude zaslaný potvrdzujúci email s dôležitými údajmi.
Uchovajte si ich na bezpečnom mieste.
Získanie príslušenstva spoločnosti Acer
S radost’ou vám oznamujeme, že príslušenstvo pre prenosné počítače, ako aj program
predĺženia záruky na produkty Acer sú Vám k dispozícii online. Navštívte náš internetový
obchod na stránke store.acer.com a nájdite si tam všetko, čo potrebujete.
Internetový obchod spoločnosti Acer je momentálne v štádiu postupného rozširovania,
preto sa môže stat’, že v niektorých regiónoch nebude dostupný. V prípade neúspešného
prístupu pravidelne kontrolujte dostupnost’ stránky vo vašej krajine.
Číslo modelu: __________________________________
Sériové číslo: __________________________________
Dátum zakúpenia: ______________________________
Miesto zakúpenia: ______________________________
© 2012 Všetky práva vyhradené.
Stručná príručka pre prenosný počítač Aspire V3
Táto revízia: 08/2012
3
Slovenčina
Slovenčina
Hneď na úvod
Radi by sme vám poďakovali za rozvoj prenosných počítačov série Acer -
vašej voľby pre vaše mobilné počítačové potreby.
Vaše príručky
Aby sme vám pomohli s používaním prenosného počítača Acer, vytvorili
sme pre vás sadu príručiek:
V prvom rade plagát nastavenia, ktorý vám pomôže začat’ s nastavením
počítača.
Dokument Používateľská príručka obsahuje užitočné informácie týkajúce
sa všetkých modelov v produktovom rade Aspire. Obsahuje základné témy,
napríklad o používaní klávesnice a zvuku atď. Majte teda na pamäti, že
Používateľská príručka občas obsahuje informácie o funkciách alebo
vlastnostiach, ktorými sú vybavené iba určité modely produktovej série, ale
model, ktorý si zakúpili, nimi nemusí byt’ vybavený. Opis takýchto funkcií je
v texte označený poznámkou v zmysle „len pre určité modely“.
Obsahom dokumentu Stručná príručka základné funkcie a vlastnosti
vášho nového počítača. Informácie o tom, ako vám počítač pomôže byt’
produktívnejší, nájdete v dokumente Používateľská príručka. Táto
príručka obsahuje podrobné informácie o systémových programoch,
oprave dát, možnostiach rozšírenia a riešenie problémov. Okrem toho
obsahuje informácie o záruke a všeobecné vyhlásenia k predpisom a
bezpečnosti. Je dostupná vo formáte PDF a je umiestnená vo vašom
prenosnom počítači. Ak si chcete pozriet’ jej obsah, postupujte podľa
nasledovných krokov:
1 V ponuke Štart napíšte „Používateľ“.
2 Kliknite na Používateľská príručka Acer.
4
Slovenčina
Zoznámte sa so svojím prenosným
počítačom Acer
Po nastavení počítača podľa letáku o nastavení nám dovoľte, aby sme vás
zoznámili s vaším novým prenosným počítačom Acer.
Pohľad zhora
# Ikona Položka Popis
1 Webkamera
Webová kamera na video komunikáciu.
Kontrolka vedľa webkamery signalizuje, či
je webkamera aktívna.
5
Slovenčina
Slovenčina
Klávesové skratky
Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k
čšine nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’
výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred
stlačením ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.
2 Obrazovka Zobrazuje výstup počítača.
3
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Zapína a vypína počítač. Signalizuje stav
napájania počítača.
4 Klávesnica Slúži na zadávanie údajov do počítača.
5 Dotyková plocha
Zariadenie s citlivost’ou na dotyk, ktoré
funguje ako počítačová myš.
6
Tlačidlá na klikanie
(ľavé a pravé)
Funkcia ľavého a pravého tlačidla je
podobná ako funkcia ľavého a pravého
tlačidla myši.
7 Reproduktory
Ľavý a pravý reproduktor poskytujúci
stereo audio výstup.
8 Mikrofón Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.
Klávesová
skratka
Ikona Funkcia Popis
<Fn> + <F3> Komunikácia
Zapína a vypína komunikač
zariadenia počítača.
<Fn> + <F4> Režim spánku
Prepne počítač do režimu
spánku.
<Fn> + <F5>
Prepínanie
zobrazenia
Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor
(ak je pripojený) a obidva
časne.
# Ikona Položka Popis
6
Slovenčina
<Fn> + <F6>
Prázdna
obrazovka
Vypína podsvietenie
obrazovky kvôli úspore
energie. Pre návrat stlačte
akúkoľvek klávesu.
<Fn> + <F7>
Prepínanie
dotykovej
plochy
Zapína a vypína internú
dotykovú plochu.
<Fn> + <F8>
Prepínanie
reproduktora
Zapína a vypína reproduktory.
<Fn> + < > Zvýšenie jasu Zvyšuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zníženie jasu Znižuje jas obrazovky.
<Fn> + < >
Zvýšenie
hlasitosti
Zvyšuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + < >
Zníženie
hlasitosti
Znižuje hlasitost’ zvuku.
<Fn> + <Home>
Prehrat’/
Pozastavit’
Prehrávanie alebo
pozastavenie vybraného
súboru média.
<Fn> + <Pg Up> Zastavit’
Zastavenie prehrávania
vybraného súboru média.
<Fn> + <Pg Dn> Predchádzajúce
Návrat na predchádzajúci
súbor média.
<Fn> + <End> Ďalej
Preskočenie na nasledujúci
súbor média.
Klávesová
skratka
Ikona Funkcia Popis
7
Slovenčina
Slovenčina
Pohľad spredu (zatvorený)
# Ikona Položka Popis
1
Čítačka kariet
Multi-in-1
Podporuje karty Secure Digital (SD),
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick PRO
(MS PRO) a xD-Picture Card (xD).
Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte
kartu. Nie je možné pracovat’ s viacerými
kartami naraz.
2
Kontrolka
pevného disku
Svieti, keď je jednotka pevného disku
aktívna.
Kontrolka
komunikácie
Signalizuje stav zariadenia na bezdrôtové
pripojenie počítača.
Kontrolka
napájania
Signalizuje stav napájania počítača.
Kontrolka batérie
Signalizuje stav batérie počítača.
1. Nabíjanie: Pri nabíjaní batérie svieti žltá.
2. Nabité: V režime AC svieti modrá.
1 2
8
Slovenčina
Pohľad zľava
Informácie o USB 3.0
Kompatibilné so zariadeniami USB 3.0 a staršími.
Optimálny výkon sa dosiahne pri použití so zariadeniami s certifikátom
na USB 3.0.
Definované podľa normy USB 3.0 (SuperSpeed USB).
# Ikona Položka Popis
1
Konektor vstupu
jednosmerného
napätia
Pripojenie adaptéra striedavého napätia.
2
Port siete Ethernet
(RJ-45)
Pripojenie k sieti Ethernet 10/100/1000.
3
Port externej
obrazovky (VGA)
Pripojenie zobrazovacieho zariadenia
(napr. externého monitora, LCD projektora).
4 Port HDMI
Podporuje pripojenia digitálneho videa s
vysokým rozlíšením.
5Port USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0.
Ak je port modrý, je tiež kompatibilný s
rozhraním USB 3.0 (viď dole).
6
Konektor
mikrofónu
Slúži na vstup zvuku z externých
mikrofónov.
Konektor na
slúchadlá/
reproduktor
Pripojenie zvukových zariadení (napr.
reproduktorov, slúchadiel) alebo
slúchadlovej súpravy s mikrofónom.
261 3 54
9
Slovenčina
Slovenčina
Pohľad sprava
# Ikona Položka Popis
1Porty USB
Pripojenie zariadení USB.
Ak je port čierny, ide o rozhranie USB 2.0.
Ak je port modrý, je tiež kompatibilný s
rozhraním USB 3.0 (viď dole).
2 Optická mechanika
Interná optická mechanika na CD alebo
DVD disky.
3
Indikátor prístupu
na optický disk
Svieti, keď je optická mechanika aktívna.
4
Tlačidlo vysúvania
optickej mechaniky
Vysúva optický disk z jednotky.
5
Otvor núdzového
vysúvania
Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom
počítači.
Poznámka: Keď je počítač vypnutý,
optickú jednotku vysuniete zasunutím
kancelárskej sponky do núdzového otvoru.
6
Zásuvka na zámok
Kensington
Pripojenie počítačového bezpečnostného
kľúča Kensington.
Poznámka: Pripojte kábel bezpečnostného
zámku počítača k nepohyblivému
predmetu, napríklad stolu alebo držadlu
zaistenej zásuvky. Vložte zámok do otvoru
a otočte kľúčom kvôli zaisteniu zámku.
Niektoré modely sú dostupné aj bez
zámku.
12 63 54
10
Slovenčina
Pohľad zdola
Prostredie
# Ikona Položka Popis
1
Západka uvoľnenia/
uchytenia batérie
Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
Vložte do západky vhodný nástroj a
posunutím uvoľnite.
2
Pozícia pre pamät’ Tu je uložená hlavná pamät’ počítača.
Jednotka pevného
disku
Slúži na uchytenie pevného disku počítača
(zaistené skrutkou).
3 Jednotka batérie Slúži na uloženie batérie počítača.
Teplota:
Prevádzková: 5°C až 35°C
Mimoprevádzková: -20°C až 65°C
Vlhkost’ (nekondenzačná):
Prevádzková: 20% až 80%
Mimoprevádzková: 20% až 80%
1
2
3
Part no.: NC.RYF11.03X
Ver.: 01.01.02
/

Táto príručka je tiež vhodná pre