Powerplus POWLI20200 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu
POWLI20200 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 1 www.varo.com
SVĚTLOMET LED 20W
POWLI20200
1 OBLAST POUŽITÍ
Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své
vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce.
Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito
pokyny.
2 VAROVÁNÍ
Tento výrobek je třídy I a musí být uzemněn.
Vždy před montáží odpojte síť.
Co nejdříve vyměňte jakékoliv rozbité nebo poškozené sklo.
Po montáži nebo údržbě se ujistěte, že jsou všechna těsnění neporušená a funkční.
Nedotýkejte se lampy během používání nebo krátce po něm, protože hrozí
nebezpečí popálení.
Nezakrývejte ji papírem nebo tkaninou.
Odsuňte mimo dosah hořlavých materiálů.
Lampu nemyjte.
Nepoužívejte lampu při teplotě okolí vyšší než 45 °C a nižší než -25 °C.
Udržujte v bezpečné vzdálenosti, světlo by vám mohlo poškodit oči.
3 MONTÁŽ
Najdete vhodné místo pro instalaci tohoto výrobku.
Připravte síťovou kabeláž.
Pomocí montážního držáku označte středy otvorů určených k upevnění.
Vyvrtejte otvory, které jsou vhodné pro hmoždinky. Vložte hmoždinky.
Zajistěte montážní držák.
Zakončete kabeláž. (obr. 1)
Nasaďte zpět všechny kryty.
Připevněte světlomet do montážního držáku šrouby.
Zkontrolujte těsnění, ucpávky a funkčnost kabelové spojky a vyzkoušejte svítidlo.
Zapněte napájení a vyzkoušejte svítidlo.
4 TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ
POWLI20200
Příkon
20W
Napětí / frekvence
100240V ~ 50/60 Hz
Materiál krytu světlometu
Temperované sklo
Stupeň krytí
IP65
Životnost
>30000 hodin
Světelnost (lumen)
1500
Barevná teplota
6500K
POWLI20200 CS
Copyright © 2018 VARO S t r á n k a | 2 www.varo.com
Úhel světelného kužele
10
váha
0.84kg
rozměry
21,3x2,85x17,3cm
5 ÚDRŽBA
Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis by mohl provádět uživatel.
Vyčistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkou bezprašnou tkaninou nebo kuchyňskou
utěrkou.
6 DŮLEŽITÉ INFORMACE
Doporučujeme, aby instalaci a montáž svítidel prováděl kvalifikovaný elektrikář tak, aby
instalace vyhovovala aktuálním stavebním předpisům. Výrobky jsou určeny k připojení k
vedení 100-240 V.
Rozbité nebo poškozené díly by se měly vyměňovat co nejdříve.
7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové,
nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale
proveďte to způsobem ekologicky bezpečným..
Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde
je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u
prodejce, kde a jak lze recyklovat.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Powerplus POWLI20200 Návod na obsluhu

Kategória
Rýchlovarné kanvice
Typ
Návod na obsluhu