Sanela SLZA 35 Mounting instructions

Typ
Mounting instructions
Ovládání sprchy pomocí RFID žetonu pro jednu vodu, 24 V DC
RFID token shower control for cold or premixed water, 24 V DC
SLZA 35
EN ISO 9001:2015
1
START STOP
STISKNI
PRESS
100 % 30 % 0 % AUTOMATIC STOP
Přerušení proudu vody
Water flow interruption
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
STOP BY USER
10.
SLZA 30
1. 2. 3. 4. 5.
Standardní žeton
Standard tag
t < 20 min.
STISKNI
PRESS
SK
CS
EN
Návod na použití
Návod na použitie
Instructions for use
DE
RU
PL
ES
RO
FR
LT
NL
Инструкция по эксплуатации
Gebrauchsanleitung
Instrukcja użytkowania
Instrucțiuni de utilizare
Instrucciones de uso
Mode d'emploi
Gebruiksinstructies
Naudojimosi instrukcija
HU Használati útmutató
SK
CS
EN
STANDARDNÍ funkce
Funkcia
Function
DE
RU
PL
СТАНДАРТНАЯ программа
Funktion
Funkcja
ES
RO
FR
Funcționare în regim STANDARD
Función estándar
Fonction
LT
NL
Standaard functies
STANDARTINĖ programa
HU
Működés
0,1-0,6 MPa
!
H2O
velikost oka síta 90 µm
sieve dimension 90 µm
MPa
pressure
0,6
0,1
0
Párovací žeton
Párovací žetón
Pairing token
SK
CS
EN
RU
DE
PL
ES
RO
FR
LT
NL
Jeton de împerechere
Ficha par Vinculación
Jeton de commande
Koppelings token
Susiejimo žetonas
Жетoн спаривания
Paarung Jeton
Żeton do parowania urządzeń
SLZA 35 - Obj. č. (Code Nr.) - 89350
2
LEGIONELLA
LEGIONELLA
STOP
LEGIONELLA Sprcha zdarma
Shower for free
SLZA 30: ON / OFF
FACTORY SETTINGS 120 s.
SLZA 30:
10 - 1200 s.
FACTORY SETTINGS OFF
SLZA 30: 6 - 168 h
LEGIONELLA
STOP
FACTORY SETTINGS 5 s.
SLZA 30: 5 - 1200 s
FACTORY SETTINGS OFF
SLZA 30: ON / OFF
SLZA 30
1. 2. 3. 4.
STISKNI
PRESS
Nastavovací žeton
Nastavovacie žetón
Setting token
SK
CS
EN
RU
DE
PL
ES
RO
FR
LT
NL
Jeton de reglare
Ficha para configuración
Parametreur de jeton
Instellingen token
Žetono nustatymas
Жетoн прoграммирoвания
Einstellung Jeton
Żeton do programowania
Vlastnosti
Vlastnosti
Properties
SK
CS
EN
RU
DE
PL
ES
RO
FR
LT
NL
Proprietăţi
Características
Caractéristiques
Eigenschappen
Techninės charakteristikos
Технические характеристики
Eigenschaften
Właściwości
HU
Tulajdonságok
TIME t TIME t
SK
CS
EN
Montážní návod
Montážny návod
Mounting instructions
DE
RU
PL
Инструкция по монтажу
Montageanleitung
Instrukcja montażu
ES
RO
FR
Instrucţiuni de montaj
Manual de instrucciones
Notice de montage
LT
NL Montage instructie
Montavimo instrukcija
Szerelési útmutató
HU
SK
CS
EN
Specifikace dodávky
Špecifikácia dodávky
Supplied equipment
DE
RU
PL
Спецификация поставки
Lieferumfang
Specyfikacja dostawy
ES
RO
FR
Componente livrate
Especificación de suministro
Equipements fournies
LT
NL
Leveringsomvang
Tiekimo specifikacija
HU
Tartozékok
541 2 3
Pozice /
Posion
Obj. číslo /
Order num.
Počet /
Quanty
1 45339 1
2 47753 1
3 50313 4
4 45784 1
5 48870 1
3
SK
CS
EN
Instalace
Inštalácia
Installation
DE
RU
PL
Cxeмa включeния и мoнтaжa
Installation
Instalacja
ES
RO
FR
Instalare
Instalación
Installation
LT
NL
Installatie
Montavimo ir įjungimo schema
Beüzemelés
HU
70 mm
170 mm
140 mm
140 mm 25,50 mm
73,50 mm
12
24V DC
!
G 3/4"
G 3/4"
56
78
34
4
12
11
9 10
13
24 V DC
!
14
Pro správnou funkci musí být výrobek trvale pod napětím
(nepřipojovat napájecí zdroj za vypínač světelného okruhu)!
It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage
(don´t connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!
CS
SK
EN
PL
LT
RU
DE
RO
ES
FR
NL
Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением
(нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи)!
Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten
(den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie
(nie podłączać zasilania urządzenia pod czujnik ruchu)!
Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant
(nu conectați transformatorul după întrerupătorul de la sistemul de iluminat)!
Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!
Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden
(niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!
Kad tinkamai veiktų yra būtina užtikrinti, kad vienetas būtų nuolatinėje įtampoje
(neprijunginėkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!
¡Para el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente
(no conecte la fuente de alimentación del interruptor de trás del circuito de iluminación)!
Pre správnu funkciu musí byť výrobok trvale pod napätím
(nepripojovať napájací zdroj za vypínač svetelného okruhu)!
A megfelelő működéshez elengedhetetlen, hogy az egységet állandó feszültség alatt tartsuk.
(a trafót ne kapcsolt áramkörre kössük!)
HU
!
max.3 Nm
3
5
Doporučené příslušenství
CS
SLA 03 antivandalový sprchový výtok
SLA 13 antivandalový sprchový výtok, nastavitelný úhel výtoku, systém Anti-suicide
SLA 14 antivandalový sprchový výtok, systém Anti-suicide
SLA 28 sprchová růžice
SLA 39 antivandalový sprchový výtok
SLA 40 antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku
SLT 04 termostatický ventil 3/4“, průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05 termostatický ventil 1/2“, průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07 termostatický ventil 3/4“, průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08 termostatický ventil 1“, průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09 termostatický ventil 5/4“, průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10 termostatický ventil 6/4“, průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLZ 01Y
napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z
napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06
napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks sprchy
SLZA 30 nabíjecí stanice pro žetony RFID
SLZA 30C čtečka kreditu pro žetony RFID, 24 V DC
SLZA 30CZ čtečka kreditu pro žetony RFID, 24 V DC
SLZA 51 sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 51R sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva červená
SLZA 35H směšovací ventil pro SLZA 35
Recommended accessories
EN
SLA 03 vandal-proof shower head
SLA 13 vandal-proof shower head, adjustable angle of water flow
SLA 14 vandal-proof shower head
SLA 28 shower head
SLA 39 vandal-proof shower head
SLA 40 vandal-proof shower head
SLT 04 thermostatic valve 3/4", rate of flow 28 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLT 05 thermostatic valve 1/2“, rate of flow 42 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLT 07 thermostatic valve 3/4“, rate of flow 43 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLT 08 thermostatic valve 1“, rate of flow 53 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLT 09 thermostatic valve 5/4“, rate of flow 82 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLT 10 thermostatic valve 6/4“, rate of flow 155 l/min by the pressure 0,1 MPa
SLZ 01Y
external power supply 24V DC for operating of max. 5 pcs. of shower controls
SLZ 01Z
external power supply 24V DC for operating of max. 9 pcs. of shower controls
SLZ 04Y
external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 5 pcs. of shower controls
SLZ 04Z
external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 9 pcs. of shower controls
SLZ 04X
external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 15 pcs. of shower controls
SLZ 06 external power supply 24V DC for connection of max. 1 pc. of shower control
SLZA 30 programming station for RFID tokens
SLZA 30C credit reader for RFID tokens, 24 V DC
SLZA 30CZ recessed credit reader for RFID tokens, 24 V DC
SLZA 51 set of 50 pcs. of plastic RFID tokens for token machines, yellow color
SLZA 51B set of 50 pcs. of plastic RFID tokens for token machines, blue color
SLZA 51R set of 50 pcs. of plastic RFID tokens for token machines, red color
SLZA 35H mixer for SLZA 35
01/2023
6
SK
CS
EN
Další informace
Ďalšie informácie
More information
DE
RU
PL
ES
RO
FR
LT
NL
Дополнительные информации
Weitere Informationen
Więcej informacji
Mai multe informati urmeaza
Más información
Plus d'information
Meer informatie
Daugiau informacijos
További Információ
HU
CS
Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu
sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.
Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě
není možné použít agresivní a abrazivní čistící prostředky. Doporučujeme použít k čištění výrobek
SLA 37 z nabídky Sanela.
Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.
Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.
SK
Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1xročne kontrólu
sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.
Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade
nie je možné použiť agresivné a abrazivné čistiace prostriedky. Doporučujeme použiť k čisteniu
výrobok SLA 37 z ponuky Sanela.
Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.
Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997
Sb.
EN
It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a
possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors
contact surfaces is also recommend once a year.
All stainless steel components should be cleaned only by water soap and soft rag. It is strictly
forbidden to use aggressive and abrasive cleansers! We recommend to use for cleaning the product
SLA 37 from SANELA assortiment.
It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the
product.
Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation
73/23/EHS and 92/31/EHS.
RU
Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз
в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть
резьбовые соединения и зажимы конъекторов.
Все нержавеющие части можно чистить только водой, мылом и мягкой тряпкой. Ни в коем
случае нельзя применять агрессивные и абразивные чистящие средства. Мы предлагаем
использовать для очистки изделие SLA 37 из ассортимент а компании SANELA.
Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом.
Производитель подтвеждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в
соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS.
DE
Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen,
1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der
Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen.
Alle Edelstahlteile und Chromierenteile wird möglich nur mit Wasser, Seife und weichem Tuch
putzen. Nicht aggressive und abradierende Putzmittel benutzen! Wir empfehlen für die Reinigung
das Produkt SLA 37, welches im SANELA – Sortiment erhältlich ist.
Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder
Entsorgung von Verpackungsmaterial.
Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm:
73/23/EHS und 92/31/EHS.
PL
Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku
przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i
sprawdzić podłączenie konektorów.
Wszystkie wyroby ze stali nierdzewnej można czyścić tylko wodą, mydłem i miękką szmatką. W
żadnym przypadku nie można czyścić środkami chemicznymi. Zaleca się używanie środka czyszcz
ącego o nazwie SLA 37 z oferty Saneli.
Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i
92/31/EHS.
RO
Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca
electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și
strângerea șuruburilor.
Componentele cromate și din oțel inox se vor curăța numai cu detergenți normali, apă și săpun. Este
interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive. Pentru întreținerea produselor din oțel inox
recomandăm soluția SLA 37.
Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.
Producătorul garantează aceste produse au declarații de conformitate care respectă
reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS.
ES
Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a
cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las
conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conectore.
Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabón y un paño suave. En
cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos. Recomendamos
utilizar un producto de limpieza SLA 37 de Sanela.
Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de
los embalajes.
El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm.
73/23/EHS y 92/31/EHS.
FR
Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la
menbrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des
connecteurs est également recommandé une fois par an.
Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un
chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs. Nous
recommandons d'utiliser pour le nettoyage le produit SLA 37 de SANELA assortiment.
Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.
Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et
92/31/EHS.
NL
Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren
en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren
of deze nog vast zitten.
Alle roestvaststalen onderdelen moeten schoongemaakt worden met water, zeep en een zachte
doek. Het is ten strengste verboden om een agressief en/of schurend middel te gebruiken. Wij
bevelen aan om het schoonmaakmiddel van Sanela te gebruiken (SLA 37).
Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.
De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en
92/31/EHS.
LT
Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti
elektromagnetinį ventilį, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.
Valymui naudoti tik vandenį, muilą ir minkštą medžiagą. Jokiu būdu negalima naudoti abrazyvinių
medžiagų turinčių priemonių. Mes siūlome gaminių valymui naudoti SLA 37 iš kompanijos SANELA
asortimento.
Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.
Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitikties deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir
92/31/EHS.
HU
Fennáll annak a lehetősége, hogy a szelep a vízben lévő szennyeződések miatt eltömődik, ezért
ajánlott évente egyszer a mágnesszelep szűrőjének az ellenőrzése, a csavarok és csatlakozások
utánhúzása.
A rozsdamentes részeket kizárólag vízzel, szappannal és puha kendővel szabad tisztítani.
Agresszív, csiszoló hatású tisztítószerek használata tilos. Ajánljuk a Sanela SLA 37 típusú
tisztítószerének használatát.
Mindez elengedhetetlen a törvényi rendelkezések szerint a cseréhez vagy az alkatrészpótláshoz.
A SANELA s pol s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék az alábbi normáknak megfelelően készült:
73/023/EEC és 89/336/EEC. pótalkatrész biztosításához.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Sanela SLZA 35 Mounting instructions

Typ
Mounting instructions

V iných jazykoch