Ferplast Cayman 110 Professional Používateľská príručka

Značka
Ferplast
Model
Cayman 110 Professional
Typ
Používateľská príručka
40
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
CAYMAN AQUARIUMS
PREDBEŽNÉ VAROVANIA
Pred inštaláciou si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné pokyny, aby ste
zabezpečili svoju bezpečnosť a predišli poškodeniu akvária.
Uistite sa, že napätie vyznačené na všetkých elektrických komponentoch
zodpovedá napätiu Vašej elektrickej siete.
Akvárium je určené iba na vnútorné použitie.
Pred zapnutím sa uistite, že Vaša domácnosť je chránená automatickým
bezpečnostným ističom (alebo individuálnou poistkou) s prevádzkovým
prúdom nie väčším ako 30 mA.
Nepripájajte akvárium k elektrickej sieti pred správnym ukončením
všetkých inštalačných postupov, vrátane napustenia vody.
Pred akoukoľvek údržbou odpojte zariadenia od zdroja elektrického
napájania.
Vždy sa uistite, že hladina vody je nad minimálnou a pod maximálnou
úrovňou; obe sú označené na prednej strane filtra BLUWAVE.
Pamätajte, že ochrana svetiel pred vodou a prachom je zabezpečená iba
vtedy, ak sú žiarivky správne vložené a objímky pevne dotiahnuté.
Svetlá sa nikdy nesmú ponárať.
Otvory na vetranie musia byť vždy voľné, nesmú sa zakrývať alebo
umiestňovať do blízkosti predmetov, ktoré by mohli brániť ich účinnému
fungovaniu.
Sieťový kábel obsahuje vodiče typu Y, takže poškodený kábel musí
vymeniť kvalifikovaný elektrikár.
Akýkoľvek druh špeciálnej údržby musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
DÔLEŽITÉ
„Špeciálna údržba“ znamená akúkoľvek prácu, ktorá nie je uvedená v
odseku „Údržba akvária CAYMAN“ a „Údržba filtra BLUWAVE“.
„Kvalifikovaný elektrikár“ znamená akúkoľvek kvalifikovanú osobu uvedenú
v zozname osôb kvalifikovaných pre inštaláciu.
Dbajte o to, aby sa na kryt nikdy nevyliala, alebo aby naň nevystrekla
tekutina, pretože obsahuje elektrické časti.
Nikdy nevyťahujte ohrievač z vody, kým je zapojený do elektrickej siete.
Pred vybratím ohrievač najprv odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vo
vnútri krytu vychladnúť minimálne 5 minút.
Skontrolujte, či prívodné mriežky filtra nie sú zablokované.
Gratulujeme Vám k výberu akvária CAYMAN.
Akváriá CAYMAN boli navrhnuté tak, aby Vám poskytli čo najväčšie potešenie a spoľahlivo chránili život a zdravie Vašich rybičiek
a rastlín. Nastavenie a uvedenie Vášho akvária CAYMAN do prevádzky bude jednoduché a zábavné. Všetko, čo potrebujete na
to, aby ste sa presvedčili o perfektnej účinnosti akvária, je pár minút údržby mesačne. Akvárium CAYMAN sa dodáva vrátane
všetkých dielov a príslušenstva potrebných k tomu, aby akvárium fungovalo čo najlepšie. Akvárium a všetky jeho časti boli
kompletne odskúšané a spĺňajú príslušné medzinárodné bezpečnostné predpisy.
AKVÁRIUM CAYMAN
1 Nádrž
2 Spodný rám
3 Vrchný rám
4 Bezpečnostné tesnenie
5 Montážne otvory na  lter
6 Predné dvierka
8 Priestor pre časov
9 Priestor pre dávkovač
potravy s dvierkami (7)
10 Priestor pre káble
11 Sieťový kábel
12 Pánty
13 Vrchný kryt
1
2
3
VAROVANIA
Aj keď spoločnosť Ferplast používa iba vysokokvalit
silikón, počas údržby Vášho akria Vám odporúčame:
nepoškoďte silikónový pás nožnicami, kliešťami, kefami
alebo škrabkami;
na čistenie skla nepoužívajte saponáty, rozpúšťadlá alebo
chemické výrobky (odstraňovač vodného kameňa, výrobky
na báze amoniaku, atď.), nakoľko môžu poškodiť silikón
a spôsobiť jeho oddelenie (možno aj po uplynutí určitej
doby);
pri aplikácii pozadia nepoužívajte lepidlá alebo lepiace
pásky v blízkosti silikónu.
OKREM TOHO
Vždy používajte vodováhu, aby ste sa uistili, že akvárium
je umiestnené na perfektne rovnom povrchu v oboch
smeroch (dĺžka a hĺbka), aby sa predišlo rozbitiu skla alebo
poškodeniu silikónu.
Podlaha (3) musí uniesť celkovú hmotnosť podstavca
(2) a kompletnej zostavenej nádrže (1) (vrátane vody a
dekorácií).
Záruka na výrobok sa ruší, ak nebudete dodržiavať tieto
pokyny a varovania.
VEĽMI
DÔLEŽITÉ
!
41
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
UMIESTNENIE AKVÁRIA
Akvárium by malo byť umiestnené na pevnom rovnom podklade s hladkým
povrchom (pozri hmotnosť naplnených akvárií CAYMAN na strane 2).
Odporúčame použiť dekoračné vitríny Ferplast, špeciálne navrhnuté pre
akváriá CAYMAN.
Umiestnite akvárium na chránené miesto, ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu (čo môže spôsobiť prehriatie a zvýšenú tvorbu rias),
ďalej od zdrojov tepla (napr. radiátorov), studeného vzduchu a prievanu.
Umiestnite akvárium ďalej od elektrických prístrojov, ktoré by sa mohli
poškodiť obliatím vodou.
OBJAVTE VYNIKAJÚCU KVALITU
1 VRCHNÝ KRYT
Je pevne uchytený k rámu akvária pomocou pántov a bol testovaný proti
úniku vlhkosti a spŕškam vody; dá sa zdvihnúť do 95°. Špeciálne samonosné
rameno umožňuje udržať kryt v čiastočne zdvihnutej polohe (1d).
2 PREDNÉ DVIERKA
Rýchly, praktický prístup na kŕmenie rýb bez potreby otvárania vrchného
krytu.
3 PRIESTOR PRE DÁVKOVAČ POTRAVY
Priestor pre automatický dávkovač potravy CHEF PRO, vytvorený
spoločnosťou FERPLAST vždy zabezpečuje presné množstvo potravy, či už
vo forme vločiek alebo granúl.
4 PRIESTOR PRE KÁBLE
Priestor, kde sú zapojené všetky elektrické komponenty. Navíjací
mechanizmus na káble (2) umožňuje navinúť presahujúce časti káblov
čerpadla a ohrievača tak, aby káble neviseli vo vode alebo tesne nad ňou.
5 VRCHNÝ RÁM
Pevný rám, ktorý sa perfektne hodí k dizajnu akvária a ktorý umožňuje
prichytenie filtra v rôznych polohách.
6 ČASOV
Časovač na nastavenie zapnutia a vypnutia svetla (okrem modelu CLASSIC)
(3a):
- Nastavte šípku na požadovaný čas otočením kolieska časovača
- Nastavte čas zapnutia svetiel posunutím kolíkov smerom von
- Nastavte spínač časovača do jednej z nasledovných polôh:
T = svetlá ovládané časovačom
OFF = svetlá stále vypnuté
ON = svetlá stále zapnuté
Poznámka: Pamätajte na to, že časovač treba opätovne nastaviť vždy po
výpadku elektrického prúdu.
7 SPÍNAČ ČERPADLA  OHRIEVAČA
Dvojpólový spínač úplne odpojí čerpadlo a ohrievač od elektrického
napájania, a tak zaručí maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri vnútornej
údržbe akvária (3b). Dvojpólový spínač je taktiež možné použiť pri
podávaní potravy na zníženie povrchového prúdenia vody, aby sa zabránilo
rozptýleniu potravy po nádrži (okrem CAYMAN CLASSIC).
8 ODNÍMATEĽNÉ TKY
Dajú sa ľahko odstrániť na montáž prívodových a vratných trubíc externého
čerpadla alebo iného príslušenstva (prevzdušňovacie trubice, sieťové káble
voliteľného príslušenstva, CO
2
, atď.) (4).
9 NÁDRŽ
Akváriá CAYMAN sú vyrobené zo špeciálneho plaveného skla. Silikón s
vysokou pevnosťou zabezpečuje maximálnu stabilitu a tesnosť. Každé
akvárium je podrobené množstvu systémových kvalitatívnych kontrol, aby
sa zabezpečilo, že nikde nepresakuje voda.
10 FILTER
V závislosti od rôznych modelov sú akváriá CAYMAN vybavené integrovaným
filtračným systémom BLUWAVE 9, externým filtračným systémom
BLUEXTREME a alebo vnútorným filtrom BLUCOMPACT 10b.
1
2
a. Vodotesná montáž svetla
b. Odnímateľné zátky
c. Pánty
d. Samonosné rameno
e. Otvor pre automatický
dávkovač potravy
4
3
a. Spínač časovača
b. Spínač čerpadla - ohrievača
c. Koliesko časovača
Pripojte zástrčky k
elektrickej sieti tak, že
pod zásuvkou necháte
slučku z kábla, aby sa
zabránilo stekaniu vody
po kábli do elektrickej
zásuvky.
42
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
CAYMAN AQUARIUMS
11 OSVETLENIE
Všetky svietidlá v akváriách CAYMAN sú špeciálne navrhnuté na zabezpečenie
čo najlepších podmienok pre ryby a rastliny. Elektronický napájací zdroj
s povrchovým osvetlením a reflexnou platňou zabezpečuje správne
osvetlenie akvária a súčasne maximálnu bezpečnosť, ľahkú manipuláciu a
údržbu. Elektronické osvetlenie zaručuje:
Úsporu el. energie v súlade s európskou smernicou 2000/55/EC pre
používanie zdrojov napájania pre žiarivkové svietidlá s nízkou spotrebou el.
energie;
Dlhšiu životnosť žiarivky;
Stabilnejšie svetlo: podobnejšie slnečnému žiareniu bez typického blikania
tradičných svietidiel;
Vynikajúcu kvalitu osvetlenia: zostáva rovnaká až takmer do úplného konca
životnosti žiarivky;
Nízke teploty: elektronické osvetlenie produkuje menej tepla;
Vyššiu bezpečnosť: keď sa žiarivka vypáli, dômyselný systém elektronickej
ochrany preruší elektrické napájanie a zabezpečí tak úplnú bezpečnosť
vybavenia;
Menšiu hmotnosť: elektronické svetelné systémy sú oveľa ľahšie;
SOFTVÉR AQUARIUM
Všetky nádrže CAYMAN (okrem modelov CAYMAN 40 CLASSIC/COLOURS/
PLUS/OPEN) sú dodávané s veľmi užitočným CD s AKVÁRIOVÝM SOFTVÉROM,
ktorý bol vyvinutý tímom expertov spoločnosti FERPLAST ako pomoc pri
inštalácii sladkovodného alebo slanau akvária bez toho, aby ste urobili
chybu. Softvér je rozdelený do troch častí a každé ďalšie vydanie sa neustále
aktualizuje a rozširuje. Okrem pomoci pri výbere Vašich obľúbených rybičiek
umožňuje získať informácie o akejkoľvek neznášanlivosti medzi jednotlivými
druhmi a nakoniec ponúka praktické rady na riešenie možných problémov,
ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácii a údržbe akvária.
NASTAVENIE
Pre modely CAYMAN: odstráňte prísavku zo zadnej časti filtra (je tu iba
kvôli zabezpečeniu filtra počas transportu). Podľa želania umiestnite filter
na bočnej alebo zadnej strane akvária tak, že ho zasuniete do špeciálnych
vodiacich drážok na ráme krytu, kým nezačujete zacvaknutie (5).
Počas inštalácie možno bude potrebné otvoriť zadný kryt filtra (2) na:
- vybratie kábla čerpadla a ohrievača zo špeciálneho navíjacieho
mechanizmu;
- prestrčenie káblov cez kryt pri verziách CLASSIC.
Ubezpečte sa, že objímky svietidiel sú pevne dotiahnuté (6).
Pripevnite teplomer zvnútra nádrže na dobre viditeľné miesto.
Dekoráciu akvária si zariaďte podľa vlastného vkusu (Váš miestny predajca
Vám pomôže a poradí).
Vodu do akvária nalejte do nádoby umiestnenej na dne, aby ste predišli
rozptýleniu použitého materiálu tvoriaceho základ. Vo všeobecnosti je
vhodné zmiešať vodu z vodovodu s 50% destilovanej vody pre akváriá;
avšak, toto percento sa môže líšiť v závislosti od chemického zloženia Vašej
vody z vodovodu (nechajte si poradiť správne množstvo destilovanej vody
od Vášho predajcu).
Nastavte požadovanú teplotu ohrievača podľa druhu rýb a rastlín v akváriu
(napr. priemerná teplota vody pre tropické sladkovodné ryby je približne 25
– 26 °C).
Vložte 1 (pre modely CAYMAN 50, 60, a 80) alebo 2 kapsule (CAYMAN
110) prípravku BLUSTART (bakteriálny aktivátor) do prvej priehradky filtra
BLUWAVE.
Nastavte požadovaný interval osvetlenia pomocou časovača (ak je k
dispozícii) a až teraz by ste mali pripojiť zástrčku k zdroju el. napájania a
skontrolovať, či celé vybavenie funguje správne. Ak sa vyskytnú problémy,
kontaktujte svojho predajcu. Odporúčame interval osvetlenia akvária asi
8 hodín denne: ak sú príznaky zvýšenej tvorby rias, znížte osvetlenie na 7
hodín; ak majú rastliny ťažkosti s rastom, zvýšte interval na 9 – 10 hodín.
Pred nasadením rastlín do akvária odporúčame počkať minimálne jeden
deň kvôli stabilizácii požadovanej teploty vody ohrievačom.
Na zabezpečenie bujného rastu rastlín vyrába spoločnosť Ferplast dva
difúzne CO
2
systémy (7):
• SÚPRAVA CO
2
ENERGY CLASSIC: fermentačný CO
2
systém
• SÚPRAVA CO
2
ENERGY PROFESSIONAL: cylindrický CO
2
systém
5
6
12
8
7
ab
c
KIT CO
2
ENERGY
CLASSIC PROFESSIONAL
43
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
Kvôli ochrane a starostlivosti o Vaše ryby Vám odporúčame počkať, kým sa
filter ustáli: prvé ryby by sa mali vpustiť 10 – 12 dní po pridaní aktivačných
kapsúl do filtra BLUSTART. Pred tým, ako tak urobíte, Vám v každom prípade
odporúčame skontrolovať údaje a chemické zloženie vody pomocou
špeciálnej mierky MULTISTICK TESTER, ktorá Vám umožní naraz merať až
5 hlavných parametrov: NO
2
, NO
3
, KH, GH a pH. Váš miestny predajca Vám
poradí, aká je ideálna teplota vody, tvrdosť, atď., v závislosti od druhu rýb a
rastlín, ktoré ste sa rozhodli chovať a pestovať v akváriu CAYMAN. Odporúča
sa pravidelne vykonávať tieto testy:
Počas stabilizácie filtra pridajte do vody malé množstvo suchej potravy: to
pomôže pri vytvorení bakteriálnej flóry.
Po pridaní rýb vložte zostávajúce aktivačné kapsule filtra BLUSTART do prvej
priehradky filtra.
Odporúčame, aby ste nedávali do akvária príliš veľa rýb naraz, ale aby ste
postupne budovali maximálnu populáciu.
ÚDRŽBA
Hlavné odporúčané postupy údržby, okrem denného prísunu potravy a
pravidelnej kontroly teploty a chemického zloženia vody, sú:
Čistenie dna v prípade potreby pomocou špeciálneho zariadenia na čistenie
štrku BLU 9025/9027, ktoré dostanete kúpiť u Vášho miestneho predajcu.
Pridávanie destilovanej vody (platí pre sladkovodné aj morské akváriá) ako
náhrady za odparenú vodu hneď, ako hladina vody dosiahne minimálnu
úroveň (vyznačená na prednej strane filtra). Dbajte na to, aby bola úroveň
vody vždy medzi úrovňou MIN a MAX, obe sú vyznačené na prednej strane
filtra BLUWAVE.
Minimálne jedenkrát za mesiac vymeňte 5 – 10 % vody za destilovanú
vodu.
• Minimálne raz za rok vymeňte žiarivky kvôli dodržaniu optimálneho
svetelného spektra. Výmena žiarivky (8):
- najprv vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky, potom odtiahnite dve
vodotesné objímky na príchytke svetla;
- vyberte žiarivku pootočením o štvrť otáčky, kým nie sú kolíky zrovnané s
výrezom v držiaku lampy;
- rovnakým spôsobom vložte novú žiarivku, otočte ju o štvrť otáčky
(budete počuť slabé zacvaknutie);
- opatrne dotiahnite objímku.
Poznámka:
Keď sa jedna zo žiariviek vypáli, prestanú svietiť obidve.
Pri čistení vonkajšej časti akvária sa vyhýbajte použitiu saponátov alebo
chemických látok. Špongia namočená v destilovanej vode s pár kvapkami
octu postačuje na to, aby ste odstránili akékoľvek známky vodného kameňa
na skle. Buďte zvlášť opatrní, aby ste nepoškodili lem zo silikónu, ktorý
pevne drží tabule skla pohromade.
Čistenie vnútra akvária pomocou magnetických kefiek BLU
9031/9036/9038/9039, navrhnutých spoločnosťou Ferplast podľa hrúbky skla
Vášho akvária. K dispozícii je tiež praktická súprava BLU 3019 od spoločnosti
Ferplast vybavená vymeniteľnou čepeľou a špongiou. Neodporúča sa
používanie saponátov.
VNÚTORNÝ FILTER BLUWAVE 03/05/07/09
Modely CAYMAN sú vybavené vnútorným filtrom BLUWAVE,
najprepracovanejším integrovaným filtračným systémom (9). Viac
informácií o jeho použití a údržbe nájdete v užívateľskej príručke pre filter
BLUWAVE.
VONKAJŠÍ FILTER BLUEXTREME 700/1100
Modely CAYMAN OPEN sú vybavené najvýkonnejším filtračným systémom
BLUEXTREME (10a). Viac informácií o jeho použití a údržbe nájdete v
užívateľskej príručke pre filter BLUEXTREME.
VNÚTORNÝ FILTER BLUCOMPACT 01/02
Modely CAYMAN CLASSIC/PLUS sú vybavené filtrom BLUCOMPACT
(10b). Kompaktný a výkonný filter zaručuje efektívnu filtráciu vody.
Veľká flexibilita použitia vďaka nasávacím hubiciam a ľahké čistenie.
Viac informácií o jeho použití a údržbe nájdete v užívateľskej príručke
pre filter BLUCOMPACT.
9
BLUWAVE 03
1 Teleso filtra
2 Pripojenie
3 Nádržky
4 Biologický filtračný
materiál
5 Kryt filtra
6 Čerpadlo
7 Nastaviteľná obehová
tryska
8 Mechanický filter
(jemná špongia)
9 Výtlačná trubica čerpadla
10 Ohrievač
11 Mechanický filter
(hrubá špongia)
12 Absorpčný filter
13 Mriežky prívodu vody
BLUWAVE
05/07
1 Teleso filtra
2 Pripojenie
3 Výtlačná trubica čerpadla
4 Zásobníky biologického
filtra
5 Absorpčný filter
6 Čerpadlo
7 Kryt filtra
8 Nastaviteľná obehová
tryska
9 Nádržka
10 Ohrievač
11 Mechanický filter
(hrubá špongia)
12 Mechanický filter
(jemná špongia)
13 Odnímateľná priečka
14 Mriežky prívodu vody
BLUWAVE 09
1 Teleso filtra
2 BLUMODULAR
3 Rozprašovač
4 Zásobníky biologického
filtra
5 Absorpčná špongia
6 Konektor
7 Kryt filtra
8 Nastaviteľná obehová
tryska
9 Ohrievač
10 Odnímateľná priečka
11 Mriežky prívodu vody
10a 10b
44
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
CAYMAN AQUARIUMS
VNÚTORNÉ FILTRE BLUWAVE
Hlavné odporúčané postupy údržby sú:
Prepláchnutie špongií na mechanickú filtráciu
minimálne raz za 2 – 3 týždne:
A BLUWAVE 03;
C BLUWAVE 05 A 07, pri výmene dbajte na
dodržanie správneho poradia (jemná špongia
navrchu (a), hrubá špongia pod ňou (b));
E BLUWAVE 09.
Výmena špongií mechanickej filtrácie minimálne
raz za 6 mesiacov. Používajte výlučne náhradné
diely BLUMEC.
Účinok absorpčnej špongie vyprší po približne 2 –
3 týždňoch; preto, v prípade potreby, odporúčame
jej výmenu za náhradnú špongiu Ferplast, ktorá je
dostupná u hlavných predajcov, alebo ju nechajte
vo filtri, aby plnila funkciu mechanickej filtrácie s
tým, že ju treba každé 2 – 3 týždne prepláchnuť. V
každom prípade by sa mala vymeniť minimálne raz
za 6 mesiacov:
B BLUWAVE 03;
D BLUWAVE 05 – 07;
F BLUWAVE 09.
Granuly aktívneho uhlia BLUCARBON alebo zeolitu
BLUZEOLITE sa taktiež hodia do tejto sekcie.
Počas obdobia, kedy sú ryby liečené na rôzne
choroby roztokom pridaným do vody, by sa mala
absorpčná špongia vybrať z filtra (takto sa nezníži
priaznivý účinok liečby). Po skončení liečby
odporúčame vložiť novú špongiu.
Vždy udržiavajte mriežky prívodu vody čisté.
Skontrolujte čerpadlo minimálne každé 2 mesiace
a v prípade potreby ho vyčistite nasledovným
spôsobom:
- odpojte čerpadlo a teplomer od zdroja el.
napájania;
- odskrutkujte vrchnú časť filtra;
- vyberte jednotku čerpadla, absorpčnú špongiu
a vratnú trubicu z filtra tak, že ju potiahnete
smerom nahor (B – D – F);
- vytiahnite čerpadlo z vratnej trubice,
odstráňte prednú časť a vyberte rotor.
Pri modeli BLUWAVE 09 vyberte filter
BLUMODULAR spolu s nastaviteľným
rozprašovačom (G – H – I).
V prípade potreby vymeňte rotor za originálny
náhradný diel od spoločnosti Ferplast;
- odstráňte všetok vodný kameň alebo nečistoty
pomocou mäkkej kefky BLU 9037 (nikdy
nepoužívajte saponáty alebo chemické látky);
- zmontujte jednotku podľa týchto pokynov v
opačnom poradí.
DÔLEŽITÉ
Biologické materiály by sa nemali umývať. Preto
odporúčame, aby ste ich nikdy nevyberali z filtra,
aby si uchovali svoje aktívne bakteriálne vlastnosti.
Ak si však myslíte, že by bolo prospešné vymeniť
tieto biologické materiály za iné ako od spoločnosti
Ferplast, dajte ich oddelene do dvoch zásobníkov
a ponechajte minimálne 2 – 3 týždňový interval
medzi každým zavedením (filtre BLUWAVE 05, 07 a
09).
Pri výmene komponentov filtra vždy používajte
iba originálne náhradné diely Ferplast. Použitie
iných ako originálnych náhradných dielov Ferplast
bude mať za následok zrušenie záruky. Náhradné
diely BLURINGS a BLUBALLS sú dostupné u Vášho
miestneho predajcu.
BLUWAVE 03
2 121
BLUWAVE 09
1 Teleso čerpadla
2 Rotor
3 Kryt
3
2
1
3
2
1
3
2
1
BLUWAVE 0305
1 Teleso čerpadla
2 Rotor
3 Kryt
BLUWAVE 07
BLUWAVE 09
2 121
BLUWAVE 05/07
2112
AB
I
GH
EF
CD
45
IT
PL
RU
DA
SV
HU
CS
SK
ES
NL
D
FR
EN
ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Spoločnosť Ferplast ponúka kompletný sortiment akváriového
príslušenstva. Spýtajte sa Vášho miestneho predajcu:
CHEF PRO 12
Automatický dávkovač krmiva pre ryby CHEF PRO je schopný zabezpečiť
optimálne podmienky pre kŕmenie rýb a udržať postupom času potravu
čerstvú. V podstate ide o špirálu vo vnútri zásobníka, ktorá zabezpečuje
dobré premiešanie potravy a zároveň vytláča konštantné dávky krmiva
smerom k vývodu. Dávkovač potravy CHEF PRO je ideálny pre krmivo vo
forme vločiek alebo granúl. CEF PRO je úplne bezpečný výrobok, nakoľko
funguje na veľmi nízky zdroj napájania (3 volty).
BLUMODULAR (13)
Vnútorný modulový filter s nastaviteľným prietokom. Doplnený filtračným
materiálom. Moduly (ktoré sa môžu kombinovať a pridávať podľa želania)
umožňujú použitie rôznych materiálov súčasne a zaručujú vysoký výkon
nasávania a rýchly prietok.
BLUSKIMMER 14
Vnútorný odstraňovač peny (skimer) BLUSKIMMER, navrhnutý spoločnosťou
Ferplast plne rešpektuje život a zdravie rýb a bezstavovcov. Jeho inštaláciou
a riadením umožníte udržať Vaše morské akvárium perfektne efektívne
vďaka inovačným technickým riešeniam, ktoré umožňujú tvorenie hustej
suchej peny, ktorá zachytáva špinu a následne sa z akvária odstráni.
Zariadenie BLUSKIMMER sa dodáva vrátane všetkých dielov a príslušenstva
potrebných na čo najlepšiu prevádzku akvária. Integrované čerpadlo je
schválené a spĺňa všetky príslušné medzinárodné bezpečnostné normy
(EN60335-2-41).
PODSTAVCE CAYMAN (15)
Ide o sériu obzvlášť pevných výrobkov, ktoré zvýraznia dizajn Vašich nádrží.
Kto si vyberie stojan Ferplast položí svoju nádrž na pevný podklad.
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO
Každý náhradný diel akvária CAYMAN a filtrov Ferplast sa dá ľahko vymeniť. Náhradné
diely sú dostupné u predajcu, u ktorého ste si zakúpili akvárium. Kompletný sortiment
najnovšieho príslušenstva od spoločnosti Ferplast je vždy k dispozícii na obnovenie
Vášho akvária podľa Vašich individuálnych potrieb. Na výmenu náhradných dielov a
zabezpečenie plnej funkčnosti a bezpečnosti Vášho výrobku používajte iba originálne
náhradné diely od spoločnosti Ferplast. Inštalácia iných ako originálnych náhradných
dielov Ferplast bude mať za následok zrušenie záruky.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Akvárium CAYMAN je navrhnuté pre tropické prostredie so sladkou alebo slanou
vodou. Jeho stavebnicový princíp a flexibilita taktiež umožňujú jeho použitie v
rôznych situáciách (vrátane miernej klímy s pridaním chladenia) a použitie rôzneho
príslušenstva (špeciálne filtračné systémy, skimery, dávkovače CO
2
, zúrodnený štrk,
svietidlá s rôznym spektrom, atď.) Kontaktujte svojho miestneho predajcu, ktorý Vám
určite poradí. Váš predajca Vám tiež poradí s výberom rýb do Vášho akvária, kvalitou a
množstvom krmiva, ako aj s frekvenciou kŕmenia.
ZÁRUKA
Spoločnosť Ferplast poskytuje záruku na tento výrobok v rozsahu tejto záruky a
aktuálnych právnych predpisov. Táto záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby a zahŕňa
bezplatnú opravu alebo výmenu výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia a /
alebo chyby spôsobené nedbanlivosťou, opotrebovaním, nesprávnym zaobchádzaním,
nehodou, nesprávnou manipuláciou, neodbornými opravami alebo na nákup bez
doloženia dokladu o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na žiarivky, štartér (ak je súčasťou),
špongie a filtračný materiál.
DÔLEŽITÉ
V rámci Európskej únie symbol prečiarknutého kontajnera
znamená, že výrobok treba po ukončení jeho životnosti zlikvidovať
v separovanej zberni odpadu pre elektrický a elektronický odpad
a nemôže byť zlikvidovaný spolu s komunálnym odpadom.
Aby ste zabezpečili správnu likvidáciu výrobku, prosím, zlikvidujte
tento výrobok v súlade s právnymi predpismi krajiny, kde sa
výrobok nachádza.
14
12
13
15
82
PRODUCTION SITES
Ferplast S.p.A. Headquarters
Via 1° Maggio, 5 – Zona Industriale - 36070 Castelgomberto - Vicenza/Italia, P.O. Box 10
Tel. +39(0)445 429 111
Fax +39(0)445 429 115
Ferplast Slovakia s.r.o.
Novozámocká cesta 58 - 946 51 Nesvady, Slovakia
Tel. +421(0)35 7902 600
Fax +421(0)35 7902 610
Ferplast Ukraine L.L.C.
Prospekt Myru, 57 - 10004 Zhytomyr, Ukraine
Tel. +380 412 415 370
Fax +380 412 415 369
COMMERCIAL BRANCHES
Ferplast Benelux
Collseweg 21, 5674 TR Nuenen - P.O. Box 320, 5670 AH Nuenen, Nederland/Pays Bas
Tel. +31(0)40/284 2222
Fax +31(0)40/284 2200
Ferplast China
RM 2008, No. 18, Huanchengxi Road - Hangzhou 310006, P.R. China
Tel. +86 571/87921616
Fax +86 571/87921919
Ferplast Deutschland
Hans-Böckler Str. 10 - 40764 Langenfeld - Deutschland
Tel. +49(0)2173 39200-0
Fax +49(0)2173 39200-48
Ferplast France
Immeuble le Galilée Boulevard Sébastien Brant - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Tél. +33(0)3 88 55 58 58
Fax +33(0)3 88 55 58 55
Ferplast Italia
Via 1° Maggio, 5 – Zona Industriale - 36070 Castelgomberto, Vicenza/Italia, P.O. Box 10
Tel. +39(0)445 429 111
Fax +39(0)445 429 115
Ferplast Polska
ul. Ryżowa 49 - 02-495 Warszawa - Polska
Tel.: 22 589 51 65
Fax: 22 589 51 66
Ferplast Russia
Severniy proezd, korp. 1 - Sheremet’evo 1, Khimki
141412 Moskovskaya oblast’ - Russia
Tel. +7 (498) 654 00 15, +7 (495) 784 70 24
Ferplast Scandinavia
Russgatan 5 - 212 35 Malmö, Sweden
Tel. +46(0)40593330
Fax +46(0)40593339
Ferplast Slovakia
Novozámocká cesta 58 - 946 51 Nesvady - Slovakia
Tel. +421(0)35 7902 600
Fax +421(0)35 7902 610
Ferplast U.K.
Dawnwood Square, Hillridge Road - Martland Mill Industrial Estate, Wigan WN5 0LQ/U.K.
Tel. +44(0)1942/620 440
Fax +44(0)1942/620 410
Ferplast Ukraine
Prospekt Myru, 57 - 10004 Zhytomyr/Ukraine
Tel. +380 412 415 370
Fax +380 412 415 369
/