THB UNI Take&Talk HTC for HTC Touch Návod na používanie

Značka
THB
Kategória
držiaky
Model
UNI Take&Talk HTC for HTC Touch
Typ
Návod na používanie
1
Einbauanleitung
Instrucciones de montaje
Notice de montage
Installation instructions
Asennusohjeet
Οδηγίες τοποθέτησης
Monteringsvejledning
D
F
E
GB
GR
FIN
DK
Istruzioni di montaggio
Inbouwinstructies
Instrukcja montażu
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
Установочная инструкция
Установча інструкція
Schéma zapojenia
Instructiuni de instalare
PL
NL
I
N
RUS
S
UA
SK
RO
P
Instruçőes de montagem
Beszerelési útmutató
H
1352
Inštrukcie pre užívateľa
Zapnutie:
Profily:
Spájanie:
Držiak vložte do držiaka určeného na uloženie zariadenia handsfree. Postarajte sa o to, aby bolo handsfree
zásobované napätím.
V zásade sa mobilné telefóny, ktoré nepoužívajú profil "hlasitý hovor“, spájajú s
v profile "slúchadlá“. Niektoré telefóny podporujú obidva druhy profilov,
pričom je potom profil "hlasitý hovor“ využívaný prednostne. Ak by sa malo v tomto prípade predsa len
vytvoriť spojenie v profile "slúchadlá“ (v prípade, že je to vôbec možné), musí sa ešte predtým na telefóne
manuálne uskutočniť zmena profilu.
Ak by ste chceli nadviazať po prvýkrát - spojenie, museli by ste na Vašom mobilnom telefóne
aktivovať -funkciu a nechať vyhľadať prístroje s funkciou . V tomto prípade, prístroj
s označením . V prípade, že by ste našli viacero
prístrojov, zvoľte si, prosím, a zadajte PIN - číslo 1234.
Následne sa nadviaže - spojenie (spojenie) medzi Vaším mobilným telefónom a
.
Ak sa aj nepodarí nadviazať spojenie, preverte a aktualizujte, prosím, stav softwaru na Vašom mobilnom
telefóne alebo . Prehľad k týmto témam nájdete na
internetovej stránke www.bury.com. V prípade že by ste mali otázky k riadeniu menu, funkciám a obsluhe,
prečítajte si návod na obsluhu Vášho mobilného telefónu. Tieto sa navzájom od seba poriadne odlišujú
podľa výrobcu a typu telefónu.
Ak chcete prerušiť - spojenie, existuje možnosť, toto spojenie pohodlne prerušiť na zariadení
handsfree ( v prípade, ak je k dispozícii diaľkové ovládanie) alebo z Vášho mobilného telefónu. Ďalšou
možnosťou ako prerušiť spojenie je tá, keď sa s mobilným telefónom vzdialite príliš ďaleko od automobilu a
tým aj od okruhu príjmu alebo ak tento vyberiete z
držiaka určeného na uloženie zariadenia handsfree.
Ak prerušíte zásobovanie napätím Plug&Play hansfree sady vytiahnutím zástrčky zapaľovača na cigarety,
alebo vytiahnutím pevne zabudovaného variantu, existujúce -spojenie sa preruší tiež.
-spojenie sa obnoví automaticky vtedy, keď ste s Vašim mobilným telefónom opäť v dosahu
(cca 10 metrov) a chcete uskutočniť hovor alebo prijať
hovor alebo ak chcete stlačiť horné tlačidlo na diaľkovom ovládaní (v prípade, že je toto k dispozícii).
Výnimku tu tvoria niektoré mobilné telefóny, ktoré obnovia spojenie po potvrdení hlásenia.
Ku jednému mobilnému telefónu môže byť vytvorené vždy iba jedno t spojenie, nezávisle od
toho, že sa v blízkosti môžu nachádzať viaceré mobilné telefóny, ktoré
známe.
Rešpektujte, prosím, že sa kapacita akumulátora Vášho mobilného telefónu pri aktivovanej -
funkcii môže rýchlo znižovať. V prípade, že -funkciu nechcete používať, napr. pri dlhšom
opustení vozidla, tak by ste ju mali deaktivovať.
"MOTOROLA_BT"
("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT",
"BT_SHARP", ... )
Bluetooth
Bluetooth Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth
®
® ®
®
®
®
®
®
®
®
®
SK
Vážený zákazník,
BURY Vám želá bezpečnú jazdu.
Blahoželáme Vám k zakúpeniu BURY držiaku mobilného telefónu. Vybrali ste si produkt vysokej kvality s
jednoduchou obsluhou.
Naša spoločnosť nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym
zaobchádzaním s tovarom. Výrobky skladujte v suchom prostredí, nevystavujte ich vysokým teplotám
alebo iným extrémnym podmienkam. Pri umiestnení v aute dbajte na to, aby jednotka v prípade nehody pri
náraze nemohla zraniť pasažierov, alebo neprekážala správnej činnosti airbagov. Ak zistíte chybu na
niektorej z častí zariadenia, prosíme sadu nepoužívať a kontaktujtovať Vášho predajcu. Neodborné
servisovanie môže byť nebezpečné pre užívateľa, a preto môžu byť akékoľvek opravy vykonávane výlučne
kvalifikovaným personálom. Počas jazdy pri telefónovaní používajte výlučne hands free telefónnu sadu s
hlasitým hovorom.
Pri pouzití kábla k nabíjaniu:
Proces nabíjania batérie mobilného telefónu začína po vložení telefónu s držiakom do hands free sady
po zapnutí kľúča zapaľovania. Nabíjanie batérie sa končí vybratím telefónu z telefónnej sady, alebo po
uplynutí jednej hodiny od vypnutia kľúča zapaľovania. Výnimku tvoria sady napájané cez CL adaptér. Stav
dobitia je permanentne elektronicky kontrolovaný elektronikou sady, keď sa pri plne nabitej batérii ukončí
nabíjanie a zníži odber prúdu z akumulátora. Odporúčame preto vyberať telefón zo sady počas dlhších
prestávok, aby nedochádzalo k vybíjaniu akumulátora auta a aby sa predišlo možnej krádeži telefónu.
Všetky aspekty výroby, predaja a servisu predmetom striktného manažmentu
kvality noriem DIN EN ISO9001, CE a bezpečnostných štandardov e1.
Navyše zabezpečujeme 24 mesiacov záručnú dobu na všetky komponenty.
Pozorne si prosím prečítajte montážny návod a v prípade ďalších otázok kontaktujte Vášho predajcu, ktorý
Vám s radosťou bude k dispozícii.
Vo vážnych prípadoch nás kontaktujte na hotline telefónnych číslach, ktoré nájdete v spodnej časti prednej
strany tohto manuálu.
Bezpečnosť a spoľahlivosť:
Mobilné telefóny a ich funkcie:
Každý výrobca mobilných telefónov používa rôzny systém menu v jednotlivých typoch telefónov. Navyše
softvér telefónov s rovnakým dizajnom sa môže značne líšiť. Z tohto dôvodu si pozorne prečítajte
užívateľský manuál telefónu, obzvlášť funkcie súvisiace s témami , Hands-free a Headset.
Ak si želáte používať funkciu vytáčania hlasom cez (len v
prípade, že váš telefón podporuje vytáčanie hlasom), vstupy pre vytáčanie telefónnych čísel musia byť
vopred nahrané. Tieto hlasové príkazy môžu byť zadávané cez
(len v prípade, ak je to prostredníctvom
podporované) s aktívnym spojením.
Pri nových typoch mobilných telefónov, alebo pri telefónoch, ktoré sú na trhu dlhšie a sú používané s
aktualizovaným a modifikovaným softvérom môže dôjsť k tomu, že obsluha sa môže odlišovať v niektorých
bodoch od nižšie uvedeného postupu.
Bluetooth
Bluetooth
®
®
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT",
"BT_SHARP", ... ) "MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ...
)
Dôležité upozornenia
SK
Stimate client,
BURY va doreste sa va bucurati din plin folosind noul dumneavoastra accesoriu auto. Va rugam,
conduceti cu atentie!
Informatii privind siguranta si responsabilitatea
Felicitari pentru cumpararea suportului de telefon mobil BURY. Ati ales un produs de o calitate superioara,
usor de folosit. Toate aspectele productiei, cat si vanzarea si service-ul beneficiaza de un management
strict al calitatii in acord cu EN ISO 9001 (standard de calitate ce garanteaza calitatea design-ului,
dezvoltarii, productiei, instalarii si service-ului).
Accesoriul auto corespunde standardelor de securitate CE si E1 (standardul de calitate ce garanteaza
nivelul de radiatie electromagnetica din autovehicule).
Va rugam sa cititi manualul de functionare cu atentie astfel incat sa va puteti bucura din plin de accesoriul
BURY.
Daca aveti alte intrebari privind instalarea sau functionarea accesoriului auto va rugam sa contactati
distribuitorul nostru autorizat la unul din numerele de telefon din lista atasata.
: BURY nu va fi considerata raspunzatoare pentru
pagube sau defecte cauzate de folosirea necorespunzatoare a suportului. Va rugam sa nu expuneti
dispozitivul la umezeala, temperaturi extreme sau socuri. Nu instalati dispozitivul intr-o zona in care ar
incomoda pasagerii sau in zona de desfasurare a airbag-urilor. Nu incercati sa folositi sistemul daca ati
observat un defect, contactati doar distribuitorul. Incarcarea de a repara sistemul cu ajutorul personalului
necalificat poate fi periculoasa pentru utilizator. Din acest motiv, numai personalul calificat este autorizat sa
efectueze inspectiile. In timp ce conduceti folositi telefonul exclusiv in modul “maini libere" prin intermediul
accesoriului auto.
În cazul folosirii cablului de încărcare:
Procesul de incarcare a bateriei telefonului mobil incepe dupa introducerea sa in accesoriul auto numai
daca motorul este pornit si se incheie atunci cand bateria este complet incarcata. Chiar daca bateria este
complet incarcata, dispozitivul electronic de incarcare al accesoriului verifica permanent stadiul incarcarii
si astfel foloseste curent de la bateria vehiculului. Va recomandam sa scoateti telefonul mobil din suport
daca parasiti vehiculul pentru o perioada mai lunga de timp pentru a va proteja bateria si a va ajuta sa evitati
consumarea sa inutila.
Telefoanele mobile şi funcţiunile acestora:
Producătorii de telefoane celulare folosesc diferite modalităţi de ghidare în meniu, în funcţie de tipul
respectiv de telefon. De asemenea, chiar şi telefoanele celulare de acelaşi tip pot avea diferite programe
software. De aceea este necesar citiţi întâi cu atenţie instrucţiunile de utilizare ale telefonului Dvs. mobil.
Reţineţi îndeosebi funcţiunile , modul de funcţionare handsfree şi cu headset.
Dacă doriţi folosiţi posibilitatea oferită de de a forma
vocal numărul de telefon (funcţiunile “VoiceDial" ale aparatului Dvs.) prin intermediul BlueAdapter va trebui
întâi setaţi în telefonul Dvs. numerele de telefon care pot fi formate prin voce. Aceste instrucţiuni vocale
pot fi apelate prin intermediul (dacă acest lucru este
compatibil cu funcţiile ), după activarea conexiunii
.
La telefoanele mobile noi sau la modelele mai vechi cu software actualizat şi modificat se poate întâmpla ca
modul lor de utilizare difere în anumite cazuri de cel descris aici.
Bluetooth
Bluetooth
®
®
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ... )
"MOTOROLA_BT" ("THB_TT", "BT_SHARP", ...
Instructiuni importante
RO
3134
/

Táto príručka je vhodná aj pre