Valueline SVL-SETDVR40 špecifikácia

Značka
Valueline
Kategória
Digitálne videorekordéry (DVR)
Model
SVL-SETDVR40
Typ
špecifikácia
234
SLOVENSKY
Informácie o tomto stručnom návode
Tento návod popisuje obsluhu a inštaláciu digitálneho videorekordéra a kamier. Ďalšie
podrobnosti o digitálnom videorekordéri (DVR) nájdete vrozsiahlom anglickom návode.
• Pred nainštalovaním či použitím bezpečnostného kamerového systému odporúčame
prečítať si tento návod.
• Uschovajte si do budúcnosti tento návod na bezpečnom mieste.
Obsah balenia
SVL-SETDVR30
• 1x DVR: SVL-DVR104
• 2x kamera: SVL-CAM110
• 2x 18-metrový prepojovací kábel
• 1x diaľkové ovládanie (vrátane 2x batérií typu AAA)
• 1x USB myš
• 1x AC/DC zdroj napájania
• 1x silnoprúdový kábel EU
Obsah
• Informácie o tomto stručnom návode 234
• Obsah balenia 234
• Technické špecikácie 235
• Bezpečnostné opatrenia 237
• Popis výrobku 237
- Predný panel 237
- Zadný panel 238
- Diaľkové ovládanie 238
- Myš 239
• Pokyny na inštaláciu 240
• Návod na obsluhu 240
- Zapnutie systému 241
- Hlavná ponuka – mapa rozloženia 242
- DISPLAY 243
- RECORD 243
- SEARCH 243
- NETWORK 244
- ALARM 244
- DEVICE 244
- SYSTEM 245
- ADVANCED 245
• Podpora mobilných zariadení 245
• Bezpečnostné opatrenia 246
• Údržba 246
• Záruka 246
• Vyhlásenie 246
• Likvidácia 246
235
SLOVENSKY
• 1x silnoprúdový kábel UK
• 1x CD-ROM
• Návod na inštaláciu
SVL-SETDVR30
• 1x DVR: SVL-DVR104
• 4x kamera: SVL-CAM110
• 4x 18-metrové prepojovacie káble
• 1x diaľkové ovládanie (vrátane 2x batérií typu AAA)
• 1x USB myš
• 1x AC/DC zdroj napájania
• 1x silnoprúdový kábel EU
• 1x silnoprúdový kábel UK
• 1x CD-ROM
• Návod na inštaláciu
SVL-DVR104
• 1x DVR: SVL-DVR104
• 1x diaľkové ovládanie (vrátane 2x batérií typu AAA)
• 1x USB myš
• 1x kábel HDMI™
• 1x AC/DC zdroj napájania
• 1x silnoprúdový kábel EU
• 1x silnoprúdový kábel UK
• 1x CD-ROM
• Návod na inštaláciu
SVL-CAM110
• 1x kamera
• 1x 18-metrový prepojovací kábel
• Návod
Technické špecikácie
Digitálny videorekordér SVL-DVR104
• Kompresia videa: H.264
• Systém videa: PAL/NTSC
• Prevádzkový systém: Linux
• Vstup videa: 4-kanálový BNC
• Výstup videa: 1-kanálový BNC/1-kanálový VGA
• Zvukový vstup: 2-kanáloRCA
• Výstup zvuku: 1-kanálový RCA
• Rozlíšenie VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080
• Rozlíšenie displeja: PAL: 960x576 pri 25 sn./s (každý kanál)
NTSC: 960x480 pri 30 sn./s (každý kanál)
236
SLOVENSKY
• Rozlíšenia záznamu: Režim PAL D1: 360x288 (CIF), 720x288 (HD1),
720x576(D1)
Režim 960H: 480x288 (WCIF), 960x288 (WHD1),
960x576(WD1)
Režim NTSC D1: 360x240 (CIF), 720x240 (HD1),
720x480(D1)
Režim 960H: 480x240 (WCIF), 960x240 (WHD1),
960x480(WD1)
• Frekvencia snímok záznamu: PAL (každý kanál) režim D1/režim 960H: 25 sn./s
NTSC (každý kanál) režim D1/režim 960H: 30 sn./s
• Displej: celá obrazovka/štvorec/PIP/S.E.Q.
• Rozhranie HDD: 1x SATA 3,5-palcový alebo 2,5-palcový
• Kapacita HDD: až 2 TB (nie je pribalený), pribalený 500GB HDD
• Prehrávanie: 4 kanály súčasne
• Prehrávanie cez sieť: 4 kanál
• Sieťové rozhranie: RJ45, 10 m/100 m
• Sieťový protokol: podporuje TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE
• Sieťová funkcia: podporuje živý náhľad cez IE a mobilný telefón
• Rozhranie USB: USB 2.0 pre myš a zálohovanie súborov či aktualizáciu
• Zálohovanie: Súbor AVI cez jednotku USB/odpojiteľný HDD jednotku
USB/USB CD/sieť
• Oprávnenie: max. 7 používateľov
• Používanie: živý náhľad, záznam, prehrávanie, zálohovanie a diaľkový
prístup súčasne
• Kvalita záznamu: najlepšia/dobrá/normálna
• Režimy záznamu: normálny/plánovaný/detekcia pohybu/diaľkový záznam
• Predbežné nahrávanie: 3 s
• Režim prehrávania: prehrávať/rýchloposun vpred/rýchloposun vzad/po jednej
snímke
• Vyhľadávanie pri prehrávaní: dátum/čas/zoznam súborov
• Doba záznamového balíka: 15/30/45/60 min.
• Súkromná zóna: áno
• Zdroj napájania: DC 12 V/2 A
• Rozmery: 250x220x50 mm
• Hmotnosť: 1,5 kg
237
SLOVENSKY
Kamera SAS-CAM1100
• Obrazový čip: 1/4" CMOS
• Objektív: 6,0 mm
• Vodorovné rozlíšenie: 420 TVL
• Uhol zobrazenia: 45°
• Infračervená LED: 11 ks, 5 až 10 m
• Svetelná citlivosť: 1,5 lux
• Elektronická uzávierka: 1/50 (1/60) až 1/100 000 s.
• Pomer S/N: > 48 dB
• Zosilnenie: automatické
• Oprava hodnoty Gamma: > 0,45
• Ochrana: IP44
• Prevádzková teplota: -20 °C až 55 °C
• Výstup videa: 1,0 V p-p/75 Ω
• Napätie: Jednosmer. 12 V / 1A
• Rozmery: Ф 46x107 mm
• Hmotnosť (s konzolou): 280 g
Bezpečnostné opatrenia
V prípade poruchy DVR nepoužívajte. Tieto produkty môže otvárať len kvalikovaný technik.
Neponárajte kameru ani DVR do kvapalín.
Nevystavujte DVR vode ani vlhkosti.
Nevystavujte kameru alebo DVR vysokým teplotám (pozrite technické špecikácie).
Neinštalujte systém do blízkosti silných magnetických polí, napríklad reproduktorov. Môže to
ovplyvniť výkon systému.
Popis výrobku
Predný panel
1. Indikátor HDD
2. Indikátor napájania
3. Konektor USB na myš
238
SLOVENSKY
Zadný panel
1. Vstup videa (kamera)
2. Výstup videa (kompozitný)
3. Zvukový vstup
4. Ethernetový port (LAN)
5. RS485
6. Vstup DC 12 V
7. Výstup zvuku
8. Výstup videa (HDMI)
9. Výstup videa (VGA)
10. Port USB port (jednotka ash, pevný disk)
Diaľkové ovládanie
1. Tlačidlo stlmenia zvuku: stlačením vypnete
zvuk.
2. Tlačidlo All: stlačením vyberiete (zobrazíte)
všetky kanály na 1obrazovke (štvorcové
zobrazenie).
3. Číselné tlačidlá: stlačením vyberiete kanál
alebo zadáte číslo.
4. Tlačidlo Menu: stlačením zvolíte ponuku.
5. Tlačidlo Submenu: stlačením zvolíte
podponuku.
6. Výberové tlačidlá: výber volieb kurzorovými
tlačidlami a tlačidlom výberu.
7. Tlačidlá prehrávania/záznamu
Tlačidlo rýchloposunu vzad: stlačením sa
posúvate vo videu dozadu.
Tlačidlo prehrávania: stlačením spustíte
prehrávanie videa.
Tlačidlo rýchloposunu vpred: stlačením sa
posúvate vo videu dopredu.
Tlačidlo nahrávania: stlačením
zaznamenáte video.
Tlačidlo pozastavenia: stlačením
pozastavíte video.
Tlačidlo zastavenia: stlačením zastavíte
video.
239
SLOVENSKY
Myš
Kliknutie ľavým tlačidlom myši: V režime uzamknutia ponuky vstúpite do
vyskakovacej ponuky a kliknutím na ľubovoľ
podponuku sa zobrazí vyskakovacie prihlasovacie
okno. V režime odomknutia ponuky vstúpite do
vyskakovacej ponuky a potom kliknutím ľavým
tlačidlom myši priamo vstúpite do ľubovoľnej
podponuky.
Po vstupe do hlavnej ponuky kliknutím ľavým
tlačidlom vstúpite do ľubovoľnej podponuky: v
režime ponuky (podrobný súbor) kliknutím na ľavé
tlačidlo prehráte zaznamenaný súbor.
Zmena stavu začiarkavacieho políčka a oblasti
detekcie pohybu.
Kliknutím na kombinované okienko aktivujete
rozbaľovaciu ponuku: kliknutím ľavým tlačidlom
zastavíte zobrazovanie kľudového času, ak je
aktivované.
Kliknutím ľavým tlačidlo vyberiete hodnoty v
editovacích okienkach alebo rozbaľovacej ponuke a
vyberiete čínske znaky, špeciálne symboly a číselné
znaky. Kliknutie ľavým tlačidlom môžete tiež použiť
namiesto tlačidla (Enter
) alebo (Backspace ).
Kliknutie pravým tlačidlom myši: V režime živého náhľadu kliknutím pravým
tlačidlom myši zobrazíte vyskakovaciu hlavnú
ponuku.
Dvojité kliknutie ľavým tlačidlom myši: V režime živého zobrazenia alebo prehrávania
dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši
maximalizujete obrazovku.
Pohyb myši: Výber položky ponuky.
Presúvanie myši: Presúvaním myši vyberiete oblasť, pokiaľ ste v
režime pohybu. Posúvaním myši nastavíte farbu
a hlasitosť, pokiaľ ste v režime ponuky nastavení
farieb.
240
SLOVENSKY
Pokyny na inštaláciu
Do vstupu kamery
Do vstupu DC 12 V
Pripojte kábel meniča do napájania
Max. 4 vstupy kamier
Do elektrickej zásuvky AC 220 V
Prepojovací kábel
AC/DC zdroj
napájania
Kábel deliča s 5x
výstupom DC
DVR
4x
KAMERA
Návod na obsluhu
Nasledujúce kapitoly popisujú vlastnosti a funkcie DVR. Ďalšie podrobnosti o DVR nájdete v
rozsiahlom anglickom návode. Na systémové nastavenia sa odporúča používať myš.
Poznámka: systémový jazyk je možné zvoliť z niekoľkých jazykov. Snímky obrazovky v tomto
návode sú však zobrazené len v angličtine.
241
SLOVENSKY
Zapnutie systému
Po pripojení prepojovacích káblov kamier a
monitora pripojte napájací kábel do DVR a
stenovej zásuvky. Zapnite systém stlačením
hlavného spínača na zadnom paneli.
Dostanete sa na obrazovku inicializácie
systému.
Po dokončení inicializácie systému DVR
automaticky zobrazí živý náhľad pripojených
kamier (1, 2, 3alebo4). To sa nazýva režim
živého náhľadu.
MAIN MENU
V režime živého náhľadu kliknite na tlačidlo
ponuky na prednom paneli alebo na
diaľkovom ovládaní a vstúpite do rozhrania
hlavnej ponuky. Alebo kliknite pravým
tlačidlom myši a zobrazí sa lišta nástrojov s
ikonou hlavnej ponuky.
V režime hlavnej ponuky môžete ovládať
nastavenia správy systému, napríklad
zobrazenie, záznam, sieť, vyhľadávanie,
zariadenie, systém a rozšírené nastavenia a
pod. Mapu rozloženia hlavnej ponuky nájdete
na nasledujúcej stránke.
242
SLOVENSKY
Hlavná ponuka – mapa rozloženia
Poznámka: pri nasledujúcich pokynoch predpokladáme, že ovládate hlavnú ponuku DVR
pomocou myši.
243
SLOVENSKY
DISPLAY
Kliknutím na položku display v hlavnej
ponuke vstúpite do sekcie zobrazenia.
Režim živého náhľadu obsahuje nastavenia/
informácie na obrazovke pre každý kanál a
nastavenie farieb pre každý kanál, pokiaľ ste v
režime živého náhľadu DVR.
Výstup obsahuje nastavenia pre výstup videa
na monitor.
Pomocou súkromnej zóny môžete nastaviť
4zóny na jeden kanál, ktoré nebudú viditeľ
z dôvodu obmedzenia súkromia.
RECORD
Sekcia nastavenia parametrov záznamu.
Finálne nastavenia záznamu denujú celkový
čas záznamu s pevným diskom 500GB.
Pri priemerných nastaveniach môže DVR
nahrávať 14dní pri 8-hodinovom dennom
zázname.
SEARCH
Sekcia vyhľadávania obsahuje voľby na
vyhľadávanie záznamov podľa dátumu, času
alebo udalosti.
Voľba denníka umožňuje zobrazenie
informácií denníka, ktoré ste vyhľadávali.
Voľba zálohovania exportuje všetky vypísané
informácie denníka.
244
SLOVENSKY
NETWORK
Obsahuje všetky sieťové nastavenia na
integráciu systému DVR do vašej siete.
Na nastavenie siete sa odporúčajú určité
skúsenosti so sieťami. Požiadajte o pomoc
vášho predajcu alebo nejakú osobu so
skúsenosťami so sieťami.
Ak chcete pripojiť DVR na Internet, v sieťovej
sekcii je potrebné vykonať určité sieťo
nastavenia.
Ďalšie podrobnosti o sieťových nastaveniach
nájdete v rozsiahlom anglickom návode.
ALARM
Obsahuje voľbu nastavenia pohybového
alarmu pre každý kanál. Po denovaní
parametrov začne DVR nahrávať, ak deteguje
nejaký pohyb.
Sekcia alarmu umožňuje pripojiť externý
detektor pohybu a nastaviť príslušné
parametre.
DEVICE
Sekcie obsahujúce informácie o
kapacite pevného disku a nastaveniach
panoramatického záberu, naklonenia a
priblíženia kamery.
245
SLOVENSKY
SYSTEM
Umožňuje všeobecné nastavenia pre systém
DVR a jeho používateľov.
ADVANCED
Sekcia pre rozšírené a doplnkové systémové
nastavenia.
Podpora mobilných zariadení
Tento DVR podporuje živé vysielanie z kamier na mobilné zariadenia,
napríklad smartfóny a tablety. Takto môžete mať nepretržitý prístup
k vášmu bezpečnostnému systému prakticky odkamkoľvek.
Aby bolo možné používať živé vysielanie, nainštalujte si na mobilné
zariadenie aplikáciu RXCamPro. Túto aplikáciu nájdete v obchodoch
Apple App Store (iOS5.0 alebo novší) a Google Play (Android2.3
alebo novší).
Poznámka: aby bolo možné využívať podporu pre mobilné zariadenia, DVR musí byť
pripojený na Internet so správnymi sieťovými nastaveniami.
246
SLOVENSKY
UPOZORNENIE
RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ
Bezpečnostné opatrenia
Vrámci zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom môže tento výrobok otvárať
VÝHRADNE poverený technik, ak je potrebný servisný zásah.
Ak sa vyskytne nejaký problém, odpojte výrobok aostatné zariadenia zelektrickej siete.
Nevystavujte výrobok pôsobeniu vody alebo vlhkosti.
Údržba
Výrobok čistite len suchou utierkou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne materiály.
Záruka
Akékoľvek zmeny alebo úpravy výrobku majú za následok neplatnosť záruky. Nemôžeme prijať zodpovednosť za
poškodenie spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
Vyhlásenie
Vzhľad a technické údaje môžu byť bez oznámenia zmenené. Všetky logá, značky anázvy výrobkov sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov aako také ich uznávame.
Likvidácia
• Tento výrobok musí byť pred likvidáciou odovzdaný na osobitné zberné miesto.
Nezahadzujte tento výrobok spolu s bežným domovým odpadom.
• Ďalšie informácie vám poskytne predajca alebo miestny úrad zodpovedný za nakladanie s odpadom.
Tento výrobok bol vyrobený adodaný vsúlade so všetkými príslušnými predpismi asmernicami platnými pre všetky
členské štáty Európskej únie. Je tiež vsúlade so všetkými normami apredpismi platnými vkrajine, kde sa predáva.
Formálna dokumentácia je kdispozícii na vyžiadanie. Okrem iného sem patrí: Vyhlásenie o zhode (a identite výrobku),
Bezpečnostný materiálový list aspráva otestovaní výrobku.
So žiadosťou opodporu sa obráťte na zákaznícku službu:
cez webovú stránku: http://www.nedis.com/en-us/
e-mailom: ser[email protected].com
telefonicky: +31 (0)73-5993965 (v pracovnom čase)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS
/